Práce se sny seminář.jpg

Drazí přátelé,
srdečně Vás zvu na dlouhodobý kurz práci se sny.
Cílem je vytvořit soudržnou skupinu setkávající se jednou týdně na dvě hodiny, v jejímž kruhu budeme pracovat se sny, porozumíme jejich významu, poodhalíme skrytý život duše a podpoříme osobní růst.
Abychom získali hlubší vhled do podstaty snů, vezmeme si na pomoc psychologický rozbor pohádek a studium mytologie.
Součástí semináře bude úvod do jungovské analytické psychologie a transpersonální psychologie.
Perspektivou hlubinné psychologie pak osvětlíme vztah šamanismu a snů, přiblížíme si práci se sny v tibetském buddhismu a dotkneme se psychomagie Alechandra Jodorowského.
Zároveň se pokusíme vytvořit prostředí vzájemné blízkosti a důvěry, která je pro takovou práci nezbytná.
Kurz bude probíhat jednou týdně po dobu tří měsíců. Setkávat se budeme adrese Malá Štěpánská 1931/5, 120 00 Praha 2 - Nové Město od 18. 5. do 19. 8. 2021 vždy v 19:00 do 21:00.


CENA KURZU
6200 Kč za osobu

PŘIHLÁŠKY, PLATBA, STORNO:
Místo na kurzu máte rezervované po zaslání mailu na lkskrs@seznam.cz a úhradě zálohy 3000 Kč převodem na účet 1140250022/3030, do textu pro příjemce prosím zadejte "Kurz práce se sny". V mailu zašlete své jméno a přijmení (případně telefonní číslo) a datum odeslání zálohy. Po zaslání mailu budete zapsáni do seznamu účastníků. Záloha je vratná v plné výši do 2 týdnů před zahájením kurzu, do 1 týdne před zahájením storno 50%, poté je záloha nevratná, neseženete-li náhradníka. Zbývající částka bude doplacena na místě.
Pro případné dotazy pište nebo volejte na číslo 704 615 216

KURZ PRÁCE SE SNY PRAHA
 

Program

1 hodina – Sny a naši předci                    9 hodina – Archetyp dítěte  

2 hodina – Bytostné Já                             10 hodina – Zvířata ve snech
 

3 hodina – Archetypy                                11 hodina – Otcovský komplex u žen

4 hodina – Komplexy                                12 hodina – Mateřský komplex u mužů

5 hodina - Energetika duše                      13 hodina - Coex systémy

6 hodina – Persona a stín                          14 hodina – Tibetská jóga snů a spánku

7 hodina – Anima                                       15 hodina – Psychomagie

8 hodina – Animus                                     16 hodina – Práce se sny a šamanismus


Sny jsou královskou cestou k duši.

Vydat se na cestu k duši znamená vykročit vstříc nevědomí a osobnímu růstu. 

Nejen, že nám sny ukazují naše momentální psychické rozpoložení, ale také promlouvají mytologickým jazykem, alegorickými obrazy, aby skrze jinotajný příběh poukázaly na vývojové tendence duše. 

Psychický růst C. G. Jung nazýval individuací, a jak se tento významný švýcarský psycholog domníval, lze jej odhalit dlouhodobým pozorováním snů. 

Kam tento indviduční proces vede? Jung učil, že individuace vrcholí v psychické celosti, tedy v plném uskutečnění lidského potenciálu.

Děkuji a těším se na Vás!

Lukáš Karas

Práce se sny seminář.jpg

KURZ PRÁCE SE SNY ON-LINE

Program

1 hodina – Sny a naši předci                    9 hodina – Archetyp dítěte  

2 hodina – Bytostné Já                             10 hodina – Zvířata ve snech
 

3 hodina – Archetypy                                11 hodina – Otcovský komplex u žen

4 hodina – Komplexy                                12 hodina – Mateřský komplex u mužů

5 hodina - Energetika duše                      13 hodina - Coex systémy

6 hodina – Persona a stín                          14 hodina – Tibetská jóga snů a spánku

7 hodina – Anima                                       15 hodina – Psychomagie

8 hodina – Animus                                     16 hodina – Práce se sny a šamanismus


Drazí přátelé,
srdečně Vás zvu na dlouhodobý kurz práci se sny.
Cílem je vytvořit soudržnou skupinu setkávající se jednou týdně na dvě hodiny, v jejímž kruhu budeme pracovat se sny, porozumíme jejich významu, poodhalíme skrytý život duše a podpoříme osobní růst.
Abychom získali hlubší vhled do podstaty snů, vezmeme si na pomoc psychologický rozbor pohádek a studium mytologie.
Součástí semináře bude úvod do jungovské analytické psychologie a transpersonální psychologie.
Perspektivou hlubinné psychologie pak osvětlíme vztah šamanismu a snů, přiblížíme si práci se sny v tibetském buddhismu a dotkneme se psychomagie Alechandra Jodorowského.
Zároveň se pokusíme vytvořit prostředí vzájemné blízkosti a důvěry, která je pro takovou práci nezbytná.
Kurz bude probíhat jednou týdně po dobu dvanácti večerů (mimo prázdniny a jiné akce). Setkávat se budeme online prostřednictvím aplikace Hangouts od 19. 5. do 18. 8. 2021 vždy v 19:00 do 21:00.

 

 

CENA KURZU

6200 Kč za osobu

 

PŘIHLÁŠKY, PLATBA, STORNO:

Místo na kurzu máte rezervované po zaslání mailu na lkskrs@seznam.cz a úhradě zálohy 3000 Kč převodem na účet 1140250022/3030, do textu pro příjemce prosím zadejte "Kurz práce se sny". V mailu zašlete své jméno a přijmení (případně telefonní číslo) a datum odeslání zálohy. Po zaslání mailu budete zapsáni do seznamu účastníků. Záloha je vratná v plné výši do 2 týdnů před zahájením kurzu, do 1 týdne před zahájením storno 50%, poté je záloha nevratná, neseženete-li náhradníka. Zbývající částka bude doplacena na místě.

Pro případné dotazy pište nebo volejte na číslo 704 615 216

Sny jsou královskou cestou k duši.

Vydat se na cestu k duši znamená vykročit vstříc nevědomí a osobnímu růstu. 

Nejen, že nám sny ukazují naše momentální psychické rozpoložení, ale také promlouvají mytologickým jazykem, alegorickými obrazy, aby skrze jinotajný příběh poukázaly na vývojové tendence duše. 

Psychický růst C. G. Jung nazýval individuací, a jak se tento významný švýcarský psycholog domníval, lze jej odhalit dlouhodobým pozorováním snů. 

Kam tento indviduční proces vede? Jung učil, že individuace vrcholí v psychické celosti, tedy v plném uskutečnění lidského potenciálu.

Děkuji a těším se na Vás!

Lukáš Karas

25.jpg

SEMINÁŘ: HRDINA, DRAK A KRÁL

Drazí přátelé,

srdečně vás zvu na měsíční seminář.

V rámci semináře se zaměříme na povahu chlapce a muže, na to, jaký je rozdíl v jejich psychice, co je to mateřský komplex a jak působí, jaký je rozdíl mezi hrdinou a králem. Společně budeme pracovat s mytologickými a pohádkovými motivy. Scházet se budeme na adrese Malá Štěpánská 1931/5, 120 00 Praha 2 - Nové Město každou středu od 17:00. V případě karantény je možné seminář vést online. Celkem se jedná o čtyři setkání od 05. 05. - 26. 05. 2021. Seminář je určen i pro ženy.

Těším se na Vás

Srdečně Lukáš KarasÚstřední motivem mateřského komplexu je pocit viny. Proč? Je důležité si uvědomit, že matka je primárním zdrojem bezpečí a péče. Ona je bohyní ,jež dává dítěti život. Zároveň je obestřena aureolou blaženosti lůna. Lůna, ve kterém jsme zakoušeli oceánskou jednotu, blaženost nevědomí.
A tak se pozornost dítěte neodvratně vztahuje k matce. Já dítěte tvoří diádu JÁ - MATKA. Zatímco se dcery nemusí oddělovat od matky, jelikož nesou stejné pohlaví, pro muže je naprosto nezbytné, aby v životě syna proběhl rozvod s matkou. Jeho já se musí změnit ze struktury JÁ - MATKA na JÁ MUŽ. Toto oddělení nezřídka doprovází pocit viny. Proviňuje se svojí svojí svobodou na matce, která mu dala život. Pokud se neoddělí ze strachu ze života a ztráty blaženosti, dochází k tomu,

co popisuje mýtus o Kybelé a Attisovi. Kybelé neboli Velká matka zrodila syna, kterého nesmírně milovala. Attis byl její miláček a přinášel jí mnoho štěstí. Jenže jednoho dne se do Attise zamilovala dívka a brzy přišla svatba. Jenomže když probíhal svatební obřad, vtrhla Kybelé do sálu a zděšený Attis v hrůze a provinění ze zrady matky utekl a pod borovicí si uřízl penis. Pak vykrvácel a zemřel. Obrazně řečeno, zemřel muž, aby navždy zůstal chlapcem (duší v podsvětí - miminkem v bříšku). Být s maminkou znamená být hodný chlapec. Být hodný chlapec znamená střežit se stínu agrese, sexuality a svobodné vůle. Mnohdy právě toto představuje v dětském myšlení drak. Rozpoznání draka v sobě přináší smrt infantilní představě o dobrém a zlém, což následně vede ke zrození krále, jehož slovo je mu vlastním zákonem.

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

PROGRAM SEMINÁŘE

1) Matka a syn - Mateřský komplex a drak
Psychický vývoj u muže
Hodný chlapec
Destruktivní projevy neg. mateřského komplexu
Incest a pohlcení matkou
Kybelé a Attis / Afrodíté, Persefona a Adonis / Dionýsos a Semelé
Baba Jaga

2) Rozpoznání draka - přijetí agrese, sexuality a svobodná vůle
Diáda JÁ - Matka / Archetypální moc matky a slabost syna (Baba jaga žere děti)
Oidipovský komplex - Otec jako drak / Zabití otce a vznik struktury Hrdina - drak a princezna.
slabý otec vede ke kastraci syna
Skrytá nenávist - osvobození agrese, přijetí penisu a svobodné vůle
Přičina vzniku patriarchátu - jako pohyb vědomí mimo hranice mateřského komplexu

3) Přechodové rituály - Smrt a znovuzrození
Přechodový rituál a smrt diády JÁ - MATKA a vznik JÁ MUŽ
Čas liminality, čas přechodu a vznik nového sebepojetí
Mezimužská vzájemnost - osvobození animy a láska k mužství
Integrace sexuality - rituální soulož
Integrace agrese - rituální zabití
Integrace svobodné vůle - hledání vize
Mýty o znásilnění - únos Persefony atd.
Deflorace země a svatební rituály únosu ženy / osvobození animy z mateřského komplexu

4) Mimo dobro a zlo
Archetyp krále
Kosmokrator a sňatek s kosmickým řádem
Koruna, jablko, žezlo a meč - symbolika Císaře v tarotu
Nevěrný Zeus jako otec, který vybízí ke zradě matky - od hrdiny po zrod krále
Král a Bytostné já
Píseň písní: Ani patriarchát ani matriarchát

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

CENA SEMINÁŘE
2000 Kč za osobu

PŘIHLÁŠKY, PLATBA, STORNO:
Místo na kurzu máte rezervované po zaslání mailu na lkskrs@seznam.cz a úhradě zálohy 1000Kč převodem na účet 1140250022/3030, do textu pro příjemce prosím zadejte "Kurz práce se sny". V mailu zašlete své jméno a přijmení (případně telefonní číslo) a datum odeslání zálohy. Po zaslání mailu budete zapsáni do seznamu účastníků. Záloha je vratná v plné výši do 2 týdnů před zahájením kurzu, do 1 týdne před zahájením storno 50%, poté je záloha nevratná, neseženete-li náhradníka. Zbývající částka bude doplacena na místě.
Pro případné dotazy pište nebo volejte na číslo 704 615 216