Vyhledat
  • Lukáš Karas

Božské dary

V Corpus Hermeticum se dočteme, že v okamžiku zrození se lidská duše vyděluje z Boha a sestupuje planetárními sférami až k Zemi. Přičemž v každé sféře jsou duši přiděleny kvality charakteru příslušné sféry. Této sféře vládne určitá planeta, bůh či mocnost. Právě od ní duše obdrží příslušný dar. Tak se duše při zrození postupně odívá dary bohů, jednotlivých planet, které napříště ovlivní její životní úděl. Konstelace planet na obloze v čase našeho narození podle astrologie určuje poměr božských sil v nás. Přičemž podle některých představ je lidským úkolem tyto síly v sobě harmonicky obsáhnout, sjednotit a rozvinout.


Ať je to jak chce, i když každý neseme tytéž kvality, v každém člověku jsou namíchány v trochu jiném poměru. Tak jeden vyniká spíše fyzickou krásou, jiný statečným srdcem. To jsou vynikající dary, tedy ty, které u člověka vynikají.

Jenže tyto dary si na člověka činí nárok. Ten je buď rozvíjí a kultivuje, opomíjí, nebo jim zcela podléhá. Osobní moc a zdatnost člověka vede k odpovědnosti, tedy k tomu, jak z vlastní pozice na tyto dary odpoví. Někdy je snazší se moci vzdát. Takový člověk, který nic nedělá a tudíž ani nic nezkazí, se většinou tváří samolibě, přesvědčen o své morální bezúhonnosti. Avšak ten, kdo dary přijímá, ví, jak je náročné vzdorovat jejich zneužití. Instiktivně cítí, že zneužití daru se rovná podlehnutí moci. Pak by se totiž nejednalo o člověka, který vládne mocí, nýbrž o moc, která vládne člověku. Jednalo by se o lidské selhání, o ztrátu sebe sama.

Aby člověk nepodlehl, musí nalézt svůj střed. Gnostická tradice ztotožňuje tento střed s božskou jiskrou či Boží přítomností v srdci. Ta je podle všeho nadřazena všem planetárním bohům a tudíž může s jejich dary patřičně zacházet. Rudolf Steiner tvrdí, že v srdci člověka přebývá Kristus, který těmto silám vládne, a to i tehdy, jedná-li se o démonické síly Lucifera a Ahrimana.

Nakonec se člověk promění v krále, jelikož král je především ten, kdo ovládá sám sebe.


6 zobrazení

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše