Vyhledat
  • Lukáš Karas

Význam místa ve snu

Aktualizováno: 1. 7. 2020


Pokud pracujeme se sny, nesmíme zapomínat na popis prostředí, v němž se snový děj odehrál. Protože podoba místa je pro výklad snu klíčová. Prostředí do značné míry určuje, čeho se obsah snu bude týkat.

Většinou je podoba snového prostředí vystavěna ze vzpomínek na místa, k nimž máme přímý vztah. Pak je výklad snu mnohem jednodušší, protože můžeme zapojit do hry osobní zkušenost, tedy jeho význam pro nás.

Avšak ve snech se setkáme i s místy, s nimiž žádnou přímou zkušenost nemáme.

Zde je pro výklad snu důležitý náš emoční prožitek a ztvárnění prostoru.

Podívejme se nejdříve na sny vystavěné ze vzpomínek známých míst a položme si otázku: Proč duše snový příběh zasadila do známého prostředí? Čím je toto místo pro nás významné?

Při výkladu snu si musíme uvědomit, že prostor není jen fyzikální záležitost, že jde především o jeho psychické prožívání.

Místo se nějak ukazuje, jeví se nám a my na něj reagujeme. Jedná se spíše o estetické zakoušení prostředí než praktické vnímání prostoru.

Místo je také spojeno s naším životním příběhem, je specifickým jevištěm našich životů.

A právě osobní zážitek a atmosféra daného místa je pro duši onen materiál, s nímž při výstavbě snového prostředí pracuje.

Duše je nesmírně citlivá v prožívání okolí. Nějak absorbuje jeho atmosféru a tu pak přenáší do snů, aby emocionálně podbarvila jejich děj.

A právě emoční prožitek snového prostředí nás otvírá nevědomým obsahům.

Je přece velký rozdíl, putuji-li po kolejích, abych sestoupil do temné hlubiny tunelu nebo vystupuji-li na vrchol hory zalité sluncem.

Vzpomínám si na sny, díky nimž jsem poprvé začal přemýšlet o zážitku místa ve vztahu k duši.

V těchto snech jsem se ocitl před budovou, která se jevila ohromná a působila na mne svojí monumentalitou. Ve skutečnosti je to jen obyčejná bytovka poblíž místa, kde jsem vyrůstal, ale sen mi ji představil jinak. Proč? Jelikož jimi začínala snová příběhová linka trvající pět let, byl to velkolepý úvod k nočnímu dobrodružství. Zároveň vím, že budova byla středobodem mého dětství, v jejím stínu jsem vyrůstal a hrál si s přáteli.

Mircea Eliade popisuje budovu jako mezokosmos, staví tak architekturu mezi tělo člověka (mikrokosmos) a rozlehlý vesmír (makrokosmos). Osobně se domnívám, že budova reprezentuje nejen mezokosmos, ale i architekturu duše.

Avšak nejde pouze o symbolický význam budovy, ale i o zážitky z dětství.

Pokud byly sny s budovou počátkem snové série, mohl jsem tušit, že ukazují na cíl duševního vývoje, na přestavbu chrámu mého vnitřního dítěte.

Naproti tomu se podívejme na sen o školní budově. Jeho význam bude pravděpodobně odlišný. Jelikož je to prostředí prvních sociálních interakcí mimo kruh rodiny, můžeme tušit, že sen ukazuje na téma našich školních let, vztahu k autoritě, přátelům, spolužákům atd. (záleží na subjektivním vztahu k obrazu školní budovy)

Nyní se podívejme na sny v neznámém snovém prostředí.

Zde duše pracuje podobně jako se známými místy, vynechává osobní vztah a spíše podkresluje numinózní charakter prostoru.

Prostředí se jeví mytologicky. Jeho atmosféra se podobá hrdinskému putování, a to i v případě, že jde o snový příběh, odehrávající se v městské zástavbě.

Sen o cestě metrem připomíná hrdinův sestup do podsvětí a výšlap do nejvyšších pater mrakodrapu; je jako šamanův výstup na nebesa.

Při výkladu takových snů je důležité rozumět posvátnému vnímání prostoru. Doporučuji si přečíst knihu od Micea Eliadeho Posvátné a profánní.

Nejlépe si představíte členění posvátného prostoru na na ose světa - Axis Mundi.

Velmi zjednodušeně dělíme osu světa na tři části: podsvětí, střední svět a nebesa.

Tím, že lokalizujete svojí polohu ve snu, poznáte, jakých témat se sen dotýká.

Dále je velký rozdíl mezi městským prostředím a divočinou. Opět zjednodušeně. Pokud se ocitáte v kulturním prostředí, ukazuje sen spíše na lidské záležitosti, zatímco divočina reprezentuje primitivní úrovně psyché.

Zajímavé jsou proměny přírodního prostředí ve snech.

V prvních fázích se můžete ocitnout v divokém temném lese. Pak, pokud se sen opakuje a vy začínáte rozumět jeho významu, může se divoký les proměnit v přívětivější přírodní krajinu, až se nakonec stane parkem. Jde o to, že nelidské, primitivní vrstvy duše jste kolonizovali, polidštili a nějak integrovali.

Zaměříte-li se na prostředí snu, budete vědět, jakým směrem teče psychická energie.

Protože duše je především energetický systém, prozrazují nám sny, kam a s jakou intenzitou je libido distribuováno. Představíte-li si, že vaše snové já je tokem psychické energie – kam ve snu míříte - a prostředí snu je alegorickým vyobrazením struktury vaší psyché, pak si uvědomíte, jaké duševní obsahy jsou napájeny a dokonce můžete předvídat, jak se v následujících dnech budete cítit.

Uvedu zde příklad. Jedna slečna měla opakující se sen o tom, jak pluje v kánoi po divoké řece, která ústila do temné hlubiny jeskyně.

Řeka je jako tok psychické energie. Jelikož je řeka divoká, jedná se o rozbouřené duševní síly. Pohyb kánoe ve snu nelze ovládat a je jasné, že ji duševní síly strhávají, navíc okolní příroda jí prozrazuje, že se jedná o její nekultivované aspekty.

Nemusím dodávat, že v následujících dnech se slečna cítila jako v podsvětí.


139 zobrazení

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše