top of page
Moje psychologie.jpg

Lukáš Karas

Terapeut & Práce se sny

Lukáš Karas se dlouhodobě zajímá o mytologii, hlubinnou psychologii, umění a pohádky. Ve svých přednáškách využívá poznatky z těchto různorodých oblastí, aby se pokusil předložit mapu vnitřní skutečnosti. Toto poznání zúročuje ve své práci se sny. Před 14 lety začínal jako dobrovolník v centru pro drogově závislé, kde podstoupil první výcvik ve Franklově logotoretapii. Později se seznamuje s hlubinnou analytickou psychologií C. G. Junga a jeho následovníků. V neposlední řadě jej zajímá transpersonální psychologie a studium mimořádných stavů vědomí. Vychází rovněž ze studia Friedricha Nietzscheho, Arthura Schopenhauera a existenciálně orientovaných filosofů. 
 

Lukáš Karas vede čtyřměsíční kurz Práce se sny a měsíční seminář Hrdina, drak a král a organizuje přednáškový projekt Anima Mundi zaměřený na integrální vědy a změnu paradigmatu.
 

Ve své terapeutické praxi kombinuje poznatky z mnoha oblastí současné psychologie. Jeho doménou však zůstává hlubinná psychologie. Jejím prostřednictvím pak pomáhá klientovi vyhledat individuční tendence a rozpoznat momentální růstový potenciál. Skrze práci se sny, kterou doplňuje o techniky gestalt terapie, vede klienta k setkání s vlastní podstatou. Dosednutí do vlastního středu bytí. Jeho zvláštním nadáním je schopnost provést člověka krizovým přechodovým obdobím. Sám v tomto směru využívá své bohaté zkušenosti s psychospirituální krizí a temné noci duše.
Především se zajímá o vztah mezi klientem a terapeutem. Neboť jak věří, nezáleží tolik na technice, ale na vztahu, který je skutečně léčivý.

bottom of page