top of page
Nadčlověk1.jpg

K u r z y

319732139_691278875909118_1666532747302278271_n.jpg

Zrcadla duše : Online kurz hlubinné psychologie   -   25.  9.  2023   -  5. 2. 2024


Drazí přátelé,srdečně vás zvu na kurz hlubinné psychologie. Kurz je vhodný pro zájemce o výklad snů, pohádek, mýtů, pro ty, kteří touží poodhalit bohatství a šíři duše. Kurz je koncipován pro začátečníky i pokročilé, pro milovníky jungiánské psychologie a archetypální psychologie J. Hillmana. Kurz tvoří 18 večerů. 
V průběhu kurzu budeme studovat jednotlivé archetypy, přičemž návaznost večerů symbolicky opíše život a duševní zrání jedince. Díky tomu pochopíme výzvy a potřeby určitých životních období, abychom se hlouběji seznámili s fenomény nevědomí. To vše si budeme vysvětlovat na příkladu filmů, mýtů, snů a pohádek.

Kurz bude probíhat od 25. září pravidelně jednou týdně. Setkávat se budeme každé pondělí online prostřednictvím aplikace hangouts od 19:00 do 21:00.


Kurzem vás provede Lukáš Karas - terapeut, přednášející a lektor kurzů Práce se sny, Psychomagie či přednáškového cyklu Duše a řecké mýty. 

Psýché může pozorovat jen psýché, a tak každá výpověď o duši je "jakoby". Nevědomí opisujeme, kroužíme v alegoriích, vykládáme sny a mytické příběhy. Vždy pracujeme s obrazy, které psýché sama nabízí. Některé obrazy jsou osobní, jiné kolektivní, tedy všem lidem společné. To jsou archetypální obrazy, které tvoří součást toho, co islámští mystici nazývají Alam al-Mithal. V této sféře nacházíme archetypy jako Velké obrazy zavěšené v zrcadle. Jsou to obrazy duše, v nichž se psýché zhlíží a poznává, obrazy vypovídající o netušených kořenech vědomí a lidské existence. V kurzu budeme pracovat s archetypálními obrazy jako se zrcadly duše. Vystavíme osmnáct zrcadel (18. tarot Luny) tak, abychom z povrchu každodennosti vedli světlo poznání na smělé cestě do hlubin duševních skutečností.

______________________________________

Program kurzu:

1. večer: Jungova mapa duše

2. večer: Archetyp Matky

3. večer: Archetyp Otce

4. večer: Jáský komplex - dětství a stvoření světa

5. večer: Archetyp hrdiny a hrdinská cesta

6. večer: Héraklova cesta - Individuační proces

7. večer: Komplexy

8. večer: Mateřský komplex - Attis a Kronos

9. večer: Otcovský komplex - Medúsa a Athéna

10. večer: Persona a stín - doktora Jekyll a pan Hyde

11. večer: Temná noc duše

12. večer: Sestup k bohyni - Iniciace ženy

13. večer Archetyp trickstera

14. večer: Archetyp animy

15. večer: Archetyp anima

16. večer: Archetyp smyslu / moudrého starce

17. večer: Archetyp dítěte

18. večer: Bytostné Já a Duše a kosmos

______________________________________

Kurzem vás provede Lukáš Karas,

který dlouhodobě vede kurz Práce se sny a přednáškový cyklus Duše a řecké mýty.

Dříve organizoval projekt Anima Mundi. Dnes provozuje terapeutickou praxi a nabízí poradenství při práci se sny. Dlouhodobě se zajímá o mytologii, hlubinnou psychologii, mimořádné stavy vědomí, umění a pohádky. Ve svých přednáškách využívá poznatky z těchto různorodých oblastí, aby se pokusil předložit mapu vnitřní skutečnosti. Během let jako terapeut, kdy pracoval například v centru pro drogově závislé, dospěl k závěru, že práce se sny může být tou nejrychlejší cestou k duševnímu rozvoji.

______________________________________


Cena kurzu:

9000Kč za osobu

Přihlášky, platba, storno:

Místo na kurzu máte rezervované po zaslání mailu na terapiekaras@gmail.com

a úhradě zálohy 3000 Kč převodem na účet 1140250022/3030.

Do textu pro příjemce prosím zadejte "Zrcadla duše". V mailu zašlete své jméno a přijmení (případně telefonní číslo) a datum odeslání zálohy. Po zaslání mailu budete zapsáni do seznamu účastníků. Záloha je vratná v plné výši do 2 týdnů před zahájením kurzu, do 1 týdne před zahájením storno 50%, poté je záloha nevratná, neseženete-li náhradníka. Zbývající částka bude doplacena na místě.

Pro případné dotazy pište nebo volejte na číslo +420 704 615 216

319732139_691278875909118_1666532747302278271_n.jpg

Zrcadla duše : Kurz hlubinné psychologie a sebepoznání  -   26.  9.  2023  -  6. 2. 2024 Malá Štěpánská 5. Praha 2. 


Drazí přátelé,

srdečně vás zvu na kurz hlubinné psychologie. Kurz je vhodný pro zájemce o výklad snů, pohádek, mýtů, pro ty, kteří touží poodhalit bohatství a šíři duše. Kurz je koncipován pro začátečníky i pokročilé, pro milovníky jungiánské psychologie a archetypální psychologie J. Hillmana. Kurz tvoří 18 večerů. V průběhu kurzu budeme studovat jednotlivé archetypy, přičemž návaznost večerů symbolicky opíše život a duševní zrání jedince. Díky tomu pochopíme výzvy a potřeby určitých životních období, abychom se hlouběji seznámili s fenomény nevědomí. To vše si budeme vysvětlovat na příkladu filmů, mýtů, snů a pohádek.

Kurz bude probíhat od 26. 9. 2023 pravidelně jednou týdně na dvě hodiny. Setkávat se budeme každé úterý na adrese Malá Štěpánská 5 Praha 2 od 19:00 do 21:00.

 

Kurzem vás provede Lukáš Karas - terapeut, přednášející a lektor kurzů Práce se sny, Psychomagie či přednáškového cyklu Duše a řecké mýty.

Psýché může pozorovat jen psýché, a tak každá výpověď o duši je "jakoby". Nevědomí opisujeme, kroužíme v alegoriích, vykládáme sny a mytické příběhy. Vždy pracujeme s obrazy, které psýché sama nabízí. Některé obrazy jsou osobní, jiné kolektivní, tedy všem lidem společné. To jsou archetypální obrazy, které tvoří součást toho, co islámští mystici nazývají Alam al-Mithal. V této sféře nacházíme archetypy jako Velké obrazy zavěšené v zrcadle. Jsou to obrazy duše, v nichž se psýché zhlíží a poznává, obrazy vypovídající o netušených kořenech vědomí a lidské existence. V kurzu budeme pracovat s archetypálními obrazy jako se zrcadly duše. Vystavíme osmnáct zrcadel (18. tarot Luny) tak, abychom z povrchu každodennosti vedli světlo poznání na smělé cestě do hlubin duševních skutečností.

______________________________________

Program kurzu:

1. večer: Jungova mapa duše

2. večer: Archetyp Matky

3. večer: Archetyp Otce

4. večer: Jáský komplex - dětství a stvoření světa

5. večer: Archetyp hrdiny a hrdinská cesta

6. večer: Héraklova cesta - Individuační proces

7. večer: Komplexy

8. večer: Mateřský komplex - Attis a Kronos

9. večer: Otcovský komplex - Medúsa a Athéna

10. večer: Persona a stín - doktora Jekyll a pan Hyde

11. večer: Temná noc duše

12. večer: Sestup k bohyni - Iniciace ženy

13. večer Archetyp trickstera

14. večer: Archetyp animy

15. večer: Archetyp anima

16. večer: Archetyp smyslu / moudrého starce

17. večer: Archetyp dítěte

18. večer: Bytostné Já a Duše a kosmos

______________________________________

Kurzem vás provede Lukáš Karas,

který dlouhodobě vede kurz Práce se sny a přednáškový cyklus Duše a řecké mýty.

Dříve organizoval projekt Anima Mundi. Dnes provozuje terapeutickou praxi a nabízí poradenství při práci se sny. Dlouhodobě se zajímá o mytologii, hlubinnou psychologii, mimořádné stavy vědomí, umění a pohádky. Ve svých přednáškách využívá poznatky z těchto různorodých oblastí, aby se pokusil předložit mapu vnitřní skutečnosti. Během let jako terapeut, kdy pracoval například v centru pro drogově závislé, dospěl k závěru, že práce se sny může být tou nejrychlejší cestou k duševnímu rozvoji.

______________________________________


Cena kurzu:

9000Kč za osobu

Přihlášky, platba, storno:

Místo na kurzu máte rezervované po zaslání mailu na terapiekaras@gmail.com

a úhradě zálohy 3000 Kč převodem na účet 1140250022/3030.

Do textu pro příjemce prosím zadejte "Zrcadla duše". V mailu zašlete své jméno a přijmení (případně telefonní číslo) a datum odeslání zálohy. Po zaslání mailu budete zapsáni do seznamu účastníků. Záloha je vratná v plné výši do 2 týdnů před zahájením kurzu, do 1 týdne před zahájením storno 50%, poté je záloha nevratná, neseženete-li náhradníka. Zbývající částka bude doplacena na místě.

Pro případné dotazy pište nebo volejte na číslo +420 704 615 216

Práce se sny - Soukromý online kurz 
 


Drazí přátelé,
nabízím soukromé hodiny kurzu Práce se sny.

V rámci soukromého kurzu se budeme setkávat pravidelně jednou týdně po dobu čtyř měsíců. Budeme pracovat se sny, porozumíme jejich významu, poodhalíme skrytý život duše a podpoříme osobní růst. Abychom získali hlubší vhled do podstaty snů, vezmeme si na pomoc psychologický rozbor pohádek a studium mytologie. Součástí semináře bude úvod do jungovské analytické psychologie a transpersonální psychologie. Perspektivou hlubinné psychologie pak osvětlíme vztah šamanismu a snů, přiblížíme si práci se sny v tibetském buddhismu a dotkneme se psychomagie Alejandra Jodorowského. 
 

Cena kurzu:
8200 Kč za osobu

Přihláška a platba:
Soukromý kurz si můžete objednat na mailu terapiekaras@gmail.com. 
Zde se společně dohodneme na termínech setkávání a dalších podmínkách.
Úhradu kurzu uskutečníte převodem 8200Kč na účet 1140250022/3030. Do textu pro příjemce prosím zadejte "Kurz práce se sny". Pro případné dotazy pište nebo volejte na číslo 704 615 216
Děkuji a těším se na Vás!
Lukáš Karas
..........................................................
Sny jsou královskou cestou k duši.
Vydat se na cestu k duši znamená vykročit vstříc nevědomí a osobnímu růstu.
Nejen, že nám sny ukazují naše momentální psychické rozpoložení, ale také promlouvají mytologickým jazykem, alegorickými obrazy, aby skrze jinotajný příběh poukázaly na vývojové tendence duše. Psychický růst C. G. Jung nazýval individuací, a jak se tento významný švýcarský psycholog domníval, lze jej odhalit dlouhodobým pozorováním snů. Kam tento individuační proces vede? Jung učil, že individuace vrcholí v psychické celosti, tedy v plném uskutečnění lidského potenciálu.

 

Lukáš Karas
Vede kurz PRÁCE SE SNY, kurz PSYCHOMAGIE a přednáškový cyklus DUŠE A ŘECKÉ MÝTY
Organizuje projekt Anima Mundi. Provozuje terapeutickou praxi a nabízí poradenství při práci se sny. Dlouhodobě se zajímá o mytologii, hlubinnou psychologii, mimořádné stavy vědomí, umění a pohádky. Ve svých přednáškách využívá poznatky z těchto různorodých oblastí, aby se pokusil předložit mapu vnitřní skutečnosti. Během let jako terapeut, kdy pracoval například v centru pro drogově závislé, dospěl k závěru, že práce se sny může být tou nejrychlejší cestou k duševnímu rozvoji.

 

Program kurzu:

1 hodina – Sny a naši předci
2 hodina – Bytostné Já
3 hodina – Archetypy
4 hodina – Komplexy
5 hodina - Energetika duše
6 hodina – Persona a stín
7 hodina – Anima
8 hodina – Animus
9 hodina – Archetyp dítěte
10 hodina – Zvířata ve snech
11 hodina – Otcovský komplex u žen
12 hodina – Mateřský komplex u mužů
13 hodina - Coex systémy a bazální perinatální matrice
14 hodina – Tibetská jóga snů a spánku
15 hodina – Psychomagie
16 hodina – Práce se sny a šamanismus

Řecké mýty 4.jpg

DUŠE A ŘECKÉ MÝTY: Psychologický výklad řeckých mýtů

Drazí přátelé,
srdečně vás na přednáškový cyklus s názvem Duše a řecké mýty.

V průběhu přednáškového cyklu, který sestává z devíti tematických večerů, se společně seznámíme s nejdůležitějšími příběhy řecké mytologie. Tyto příběhy pak nahlédneme optikou hlubinné psychologie, srovnávací religionistiky a umění. Neopomeneme ani jejich duchovní a filosofický kontext. Společně tak vytvoříme soudržnou skupinu, setkávající se jednou za čtrnáct dní, v jejímž středu poodhalíme moudrost a nebývalou hloubku těch nejkrásnějších vyprávění naší evropské domoviny.
 

Program:

1. večer - Héraklova cesta
2. večer - Dionýsos a Apollón
3. večer - Hermés
4. večer - Athéna a Medúsa
5. večer - Prométheus
6. večer - Afrodité a Áres
7. večer - Démétér, Persefona a Hádes (Elusinská mystéria)
8. večer - Orfeus a orfická mystéria
9. večer - Odysseus

.....................................................
Vstupné se platí na místě
Za jeden večer 200 Kč
.....................................................

Mytické vyprávění a lidské chování sleduje tytéž archetypální zákonitosti.
Nezřídka tak svými životy opisujeme trajektorii mytických příběhů, v nichž často figurujeme jako nechtění aktéři řeckého dramatu.

V mýtech se setkáváme se specifickými formami a obrazy, jejichž prostřednictvím můžeme pochopit skutečnosti tvořící základ všech psychických zkušeností moderního člověka. Mýty nejsou pouhými vyprávěními, jsou to především věčná dramata, která se stále, znovu a znovu, prolínají našimi životy i vším, co kolem sebe vidíme. (E. F. Edinger)

 

Co je to hudba? Co je to poezie? Co je to mytologie?
Jsou to všechno věci, na něž nelze mít žádný názor, pokud nám pro ně chybí opravdový cit. ...Jen z největších výtvorů pravé mytologie bude snad modernímu člověku zřejmé, že tu čelí jevu, který je co do hloubky, trvání a univerzality srovnatelný jen se samotnou Přírodou. Chceme-li mytologii lépe poznat, nesmíme se na počátku uchýlit k teoretickým úvahám. Vodu musíme brát z pramene a pít ji čerstvou, má-li námi protéci a povzbudit naše skryté mytologické vlohy. (K. Keréney)

 

Tak člověk, který se noří do sebe, sestupuje k vlastním počátkům a zakládá svůj svět. Buduje si jej na základě, v němž všechno plyne, pučí a pramení - je v plném smyslu slova původní, a proto božský. (K. Keréney)
 

Svět starých řeckých bohů, zosobňujících přírodní a společenské síly, jež ovládají život lidí, byl vskutku báječný. Řekové si jej vytvořili k podobě svého světa a bohy k podobě svých vládců. Všechno v něm jaksepatří zveličili, ale jen do té míry, aby se nestal nelidsky dokonalým. Bohové byli nesmírně mocní, ale ne všemocní, vládl nad nimi ještě Osud. Byli nesmrtelní a navíc vždy svěží, nebyli však věční, protože se narodili podobně jako lidé. Měli též lidské vášně a touhy, lidské chyby a nedostatky. Na rozdíl od bohů jiných náboženství se však netvářili vždy přísně a dovedli se smát. Řekové, kteří si vážili svobody, na rozdíl od barbarů nepadali před svými bohy na kolena. K bohům se modlili ve stoje. Byli tak prosti četných neurotických komplexů křesťanského společenství, například dědičného hříchu a strachu z pekla, různých zábran a tabuizací tělesnosti a vášní. Přesto jsou řecké mýty vpravdě univerzální. Vedou od nebeských výšin Olympu do nejzazších hlubin lidského nitra, předvádějí stovky postav a jednotlivých osudů, hýří fantazií, vynikají bohatým a obrazným jazykem. A co je staví na úplně zvláštní místo mezi příběhy jiných náboženství? Je to především humánní světonázor s kladným postojem k životu! (V. Zamarovský)

 

................................................................................

Doporučená literatura

 

Jean-Pierre Vernant - Vesmír, bohové, lidé
Jean-Pierre Vernant - Řecký člověk a jeho svět
Jean-Pierre Vernant - Hestia a Hermés

Karl Kerényi - Mytologie Řeků I
Karl Kerényi - Mytologie Řeků II

Luc Ferry - Řecké mýty

Roberto Calasso - Svatba Kadma s Harmonií

Mircea Eliade - Dějiny náboženského myšlení I. a II.

Edward F. Edinger - Věčná dramata

Thomas Moore - Planety v nás

Carl Gustav Jung & Karl Kerényi - Věda o mytologii

James Hillman - Nová vize psychologie

..................................................................

Stephen Fry - Mýty
Stephen Fry - Hrdinové
Stephen Fry - Trója

bottom of page