Nadčlověk1.jpg

K u r z y

Kosmický člévěk.jpg

Kurz PRÁCE SE SNY - Praha - od 19. 9. 2022

Drazí přátelé,
srdečně Vás zvu na dlouhodobý kurz práci se sny.

Cílem je vytvořit soudržnou skupinu setkávající se jednou týdně na dvě hodiny, v jejímž kruhu budeme pracovat se sny, porozumíme jejich významu, poodhalíme skrytý život duše a podpoříme osobní růst. Abychom získali hlubší vhled do podstaty snů, vezmeme si na pomoc psychologický rozbor pohádek a studium mytologie. Součástí semináře bude úvod do jungovské analytické psychologie a transpersonální psychologie. Perspektivou hlubinné psychologie pak osvětlíme vztah šamanismu a snů, přiblížíme si práci se sny v tibetském buddhismu a dotkneme se psychomagie Alejandra Jodorowského. Zároveň se pokusíme vytvořit prostředí vzájemné blízkosti a důvěry, která je pro takovou práci nezbytná. Kurz bude probíhat od 19. září pravidelně jednou týdně po dobu čtyř měsíců. Setkávat se budeme každé pondělí na adrese Malá Štěpánská 5 Praha 2 od 19:00 do 21:00.
 

CENA KURZU
7200 Kč za osobu
PŘIHLÁŠKY, PLATBA, STORNO:
Místo na kurzu máte rezervované po zaslání mailu na terapiekaras@gmail.com
a úhradě zálohy 3000 Kč převodem na účet 1140250022/3030, do textu pro příjemce prosím zadejte "Kurz práce se sny". V mailu zašlete své jméno a přijmení (případně telefonní číslo) a datum odeslání zálohy. Po zaslání mailu budete zapsáni do seznamu účastníků. Záloha je vratná v plné výši do 2 týdnů před zahájením kurzu, do 1 týdne před zahájením storno 50%, poté je záloha nevratná, neseženete-li náhradníka. Zbývající částka bude doplacena na místě.
Pro případné dotazy pište nebo volejte na číslo 704 615 216
Děkuji a těším se na Vás!
Lukáš Karas
..........................................................
Sny jsou královskou cestou k duši.
Vydat se na cestu k duši znamená vykročit vstříc nevědomí a osobnímu růstu.
Nejen, že nám sny ukazují naše momentální psychické rozpoložení, ale také promlouvají mytologickým jazykem, alegorickými obrazy, aby skrze jinotajný příběh poukázaly na vývojové tendence duše. Psychický růst C. G. Jung nazýval individuací, a jak se tento významný švýcarský psycholog domníval, lze jej odhalit dlouhodobým pozorováním snů. Kam tento individuační proces vede? Jung učil, že individuace vrcholí v psychické celosti, tedy v plném uskutečnění lidského potenciálu.

 

Lukáš Karas
Vede kurz PRÁCE SE SNY, kurz PSYCHOMAGIE a přednáškový cyklus DUŠE A ŘECKÉ MÝTY
Organizuje projekt Anima Mundi. Provozuje terapeutickou praxi a nabízí poradenství při práci se sny. Dlouhodobě se zajímá o mytologii, hlubinnou psychologii, mimořádné stavy vědomí, umění a pohádky. Ve svých přednáškách využívá poznatky z těchto různorodých oblastí, aby se pokusil předložit mapu vnitřní skutečnosti. Během let jako terapeut, kdy pracoval například v centru pro drogově závislé, dospěl k závěru, že práce se sny může být tou nejrychlejší cestou k duševnímu rozvoji.

 

Program kurzu:
 

1 hodina – Sny a naši předci
2 hodina – Bytostné Já
3 hodina – Archetypy
4 hodina – Komplexy
5 hodina - Energetika duše
6 hodina – Persona a stín
7 hodina – Anima
8 hodina – Animus
9 hodina – Archetyp dítěte
10 hodina – Zvířata ve snech
11 hodina – Otcovský komplex u žen
12 hodina – Mateřský komplex u mužů
13 hodina - Coex systémy a bazální perinatální matrice
14 hodina – Tibetská jóga snů a spánku
15 hodina – Psychomagie
16 hodina – Práce se sny a šamanismus

Kosmický člévěk.jpg

Online kurz PRÁCE SE SNY - od 20. 9. 2022

Drazí přátelé,
srdečně Vás zvu na dlouhodobý kurz práci se sny.

Cílem je vytvořit soudržnou skupinu setkávající se jednou týdně na dvě hodiny, v jejímž kruhu budeme pracovat se sny, porozumíme jejich významu, poodhalíme skrytý život duše a podpoříme osobní růst. Abychom získali hlubší vhled do podstaty snů, vezmeme si na pomoc psychologický rozbor pohádek a studium mytologie. Součástí semináře bude úvod do jungovské analytické psychologie a transpersonální psychologie. Perspektivou hlubinné psychologie pak osvětlíme vztah šamanismu a snů, přiblížíme si práci se sny v tibetském buddhismu a dotkneme se psychomagie Alejandra Jodorowského. Zároveň se pokusíme vytvořit prostředí vzájemné blízkosti a důvěry, která je pro takovou práci nezbytná. Kurz bude probíhat od 20. září pravidelně jednou týdně po dobu čtyř měsíců. Setkávat se budeme online každé úterý od 19:00 do 21:00.
 

CENA KURZU
7200 Kč za osobu
PŘIHLÁŠKY, PLATBA, STORNO:
Místo na kurzu máte rezervované po zaslání mailu na terapiekaras@gmail.com
a úhradě zálohy 3000 Kč převodem na účet 1140250022/3030, do textu pro příjemce prosím zadejte "Kurz práce se sny". V mailu zašlete své jméno a přijmení (případně telefonní číslo) a datum odeslání zálohy. Po zaslání mailu budete zapsáni do seznamu účastníků. Záloha je vratná v plné výši do 2 týdnů před zahájením kurzu, do 1 týdne před zahájením storno 50%, poté je záloha nevratná, neseženete-li náhradníka. Zbývající částka bude doplacena na místě.
Pro případné dotazy pište nebo volejte na číslo 704 615 216
Děkuji a těším se na Vás!
Lukáš Karas
..........................................................
Sny jsou královskou cestou k duši.
Vydat se na cestu k duši znamená vykročit vstříc nevědomí a osobnímu růstu.
Nejen, že nám sny ukazují naše momentální psychické rozpoložení, ale také promlouvají mytologickým jazykem, alegorickými obrazy, aby skrze jinotajný příběh poukázaly na vývojové tendence duše. Psychický růst C. G. Jung nazýval individuací, a jak se tento významný švýcarský psycholog domníval, lze jej odhalit dlouhodobým pozorováním snů. Kam tento individuační proces vede? Jung učil, že individuace vrcholí v psychické celosti, tedy v plném uskutečnění lidského potenciálu.

 

Lukáš Karas
Vede kurz PRÁCE SE SNY, kurz PSYCHOMAGIE a přednáškový cyklus DUŠE A ŘECKÉ MÝTY
Organizuje projekt Anima Mundi. Provozuje terapeutickou praxi a nabízí poradenství při práci se sny. Dlouhodobě se zajímá o mytologii, hlubinnou psychologii, mimořádné stavy vědomí, umění a pohádky. Ve svých přednáškách využívá poznatky z těchto různorodých oblastí, aby se pokusil předložit mapu vnitřní skutečnosti. Během let jako terapeut, kdy pracoval například v centru pro drogově závislé, dospěl k závěru, že práce se sny může být tou nejrychlejší cestou k duševnímu rozvoji.

 

Program kurzu:

1 hodina – Sny a naši předci
2 hodina – Bytostné Já
3 hodina – Archetypy
4 hodina – Komplexy
5 hodina - Energetika duše
6 hodina – Persona a stín
7 hodina – Anima
8 hodina – Animus
9 hodina – Archetyp dítěte
10 hodina – Zvířata ve snech
11 hodina – Otcovský komplex u žen
12 hodina – Mateřský komplex u mužů
13 hodina - Coex systémy a bazální perinatální matrice
14 hodina – Tibetská jóga snů a spánku
15 hodina – Psychomagie
16 hodina – Práce se sny a šamanismus

Řecké mýty 4.jpg

DUŠE A ŘECKÉ MÝTY: Psychologický výklad řeckých mýtů

Drazí přátelé,
srdečně vás od září zvu na přednáškový cyklus s názvem Duše a řecké mýty.

V průběhu přednáškového cyklu, který sestává z devíti tematických večerů, se společně seznámíme s nejdůležitějšími příběhy řecké mytologie. Tyto příběhy pak nahlédneme optikou hlubinné psychologie, srovnávací religionistiky a umění. Neopomeneme ani jejich duchovní a filosofický kontext. Společně tak vytvoříme soudržnou skupinu, setkávající se jednou za čtrnáct dní, v jejímž středu poodhalíme moudrost a nebývalou hloubku těch nejkrásnějších vyprávění naší evropské domoviny.
Setkání budou probíhat ve středu jednou za čtrnáct dní od 28.9.2022 od 20:00 v klubu Centrála. Těším se na vás!

 

Program:

1. večer - Héraklova cesta
2. večer - Dionýsos a Apollón
3. večer - Hermés
4. večer - Athéna a Medúsa
5. večer - Prométheus
6. večer - Afrodité a Áres
7. večer - Démétér, Persefona a Hádes (Elusinská mystéria)
8. večer - Orfeus a orfická mystéria
9. večer - Odysseus

.....................................................
Vstupné se platí na místě
Za jeden večer 200 Kč
.....................................................

Mytické vyprávění a lidské chování sleduje tytéž archetypální zákonitosti.
Nezřídka tak svými životy opisujeme trajektorii mytických příběhů, v nichž často figurujeme jako nechtění aktéři řeckého dramatu.

V mýtech se setkáváme se specifickými formami a obrazy, jejichž prostřednictvím můžeme pochopit skutečnosti tvořící základ všech psychických zkušeností moderního člověka. Mýty nejsou pouhými vyprávěními, jsou to především věčná dramata, která se stále, znovu a znovu, prolínají našimi životy i vším, co kolem sebe vidíme. (E. F. Edinger)

 

Co je to hudba? Co je to poezie? Co je to mytologie?
Jsou to všechno věci, na něž nelze mít žádný názor, pokud nám pro ně chybí opravdový cit. ...Jen z největších výtvorů pravé mytologie bude snad modernímu člověku zřejmé, že tu čelí jevu, který je co do hloubky, trvání a univerzality srovnatelný jen se samotnou Přírodou. Chceme-li mytologii lépe poznat, nesmíme se na počátku uchýlit k teoretickým úvahám. Vodu musíme brát z pramene a pít ji čerstvou, má-li námi protéci a povzbudit naše skryté mytologické vlohy. (K. Keréney)

 

Tak člověk, který se noří do sebe, sestupuje k vlastním počátkům a zakládá svůj svět. Buduje si jej na základě, v němž všechno plyne, pučí a pramení - je v plném smyslu slova původní, a proto božský. (K. Keréney)
 

Svět starých řeckých bohů, zosobňujících přírodní a společenské síly, jež ovládají život lidí, byl vskutku báječný. Řekové si jej vytvořili k podobě svého světa a bohy k podobě svých vládců. Všechno v něm jaksepatří zveličili, ale jen do té míry, aby se nestal nelidsky dokonalým. Bohové byli nesmírně mocní, ale ne všemocní, vládl nad nimi ještě Osud. Byli nesmrtelní a navíc vždy svěží, nebyli však věční, protože se narodili podobně jako lidé. Měli též lidské vášně a touhy, lidské chyby a nedostatky. Na rozdíl od bohů jiných náboženství se však netvářili vždy přísně a dovedli se smát. Řekové, kteří si vážili svobody, na rozdíl od barbarů nepadali před svými bohy na kolena. K bohům se modlili ve stoje. Byli tak prosti četných neurotických komplexů křesťanského společenství, například dědičného hříchu a strachu z pekla, různých zábran a tabuizací tělesnosti a vášní. Přesto jsou řecké mýty vpravdě univerzální. Vedou od nebeských výšin Olympu do nejzazších hlubin lidského nitra, předvádějí stovky postav a jednotlivých osudů, hýří fantazií, vynikají bohatým a obrazným jazykem. A co je staví na úplně zvláštní místo mezi příběhy jiných náboženství? Je to především humánní světonázor s kladným postojem k životu! (V. Zamarovský)

 

................................................................................

Doporučená literatura

 

Jean-Pierre Vernant - Vesmír, bohové, lidé
Jean-Pierre Vernant - Řecký člověk a jeho svět
Jean-Pierre Vernant - Hestia a Hermés

Karl Kerényi - Mytologie Řeků I
Karl Kerényi - Mytologie Řeků II

Luc Ferry - Řecké mýty

Roberto Calasso - Svatba Kadma s Harmonií

Mircea Eliade - Dějiny náboženského myšlení I. a II.

Edward F. Edinger - Věčná dramata

Thomas Moore - Planety v nás

Carl Gustav Jung & Karl Kerényi - Věda o mytologii

James Hillman - Nová vize psychologie

..................................................................

Stephen Fry - Mýty
Stephen Fry - Hrdinové
Stephen Fry - Trója