top of page
Nadčlověk1.jpg

K u r z y

Jungova zahrada První letní škola na téma Posvátné ženství

Pátek 20. září (10.00 hod.) - Neděle 22. září 2024 (16.00 hod.)
Bečovská botanická zahrada

Filosofský Kámen v zahradě s pramenem praví:
“Ochraňuj mě a já tě budu chránit.
Daruj mi, co mi náleží, abych ti pomohl.”
… a pak i pouštní krajina rozkvete květy jara.
(Jung - Snové symboly individuačního procesu)

Carl Gustav Jung se učil svému umění od kouzelníka-zahradníka Filémona. Ten se odvrátil od ruchu světa a věnoval se své zahradě. To je veliká inspirace pro člověka dnešní doby. Současnost totiž vytahuje duši člověka ven. Všechny vnější události, problémy a požadavky společnosti, reklamy, zábava a konzumní způsob života působí na naší životní energii jako magnet a žádají, abychom celý svůj život uskutečňovali ve světě. A tak nám vnitřní zahrada zarůstá a vadne, duše člověka se pomalu proměňuje v poušť. Ať již si to uvědomujeme nebo ne, potřeba zastavení se, klidu, přírody, relaxace, meditace, hledání vnitřních zdrojů a různá další péče o náš vnitřní prostor se stává stále naléhavější.

Zahrada je krásný symbol pro bytostné Já. Je zelená, roste, je založena na přírodě a přirozenosti, ale vyžaduje také péči člověka. Najdeme v ní fontánu, altán, zahradní domeček, tedy dílo lidské kultury, které ale organicky a harmonicky splývá s přírodou a ta je pomalu obrůstá a přijímá do své náruče. Zahrada také přesahuje individuální život člověka. Těšíme se v ní z díla našich předků a zakládáme-li ji, tak v plné kráse ji uvidí až generace budoucí. A tak se uchylujeme do zahrady, abychom se ukryli před ruchem světa, odpočíváme v zahradě, čerpáme z ní energii a její plody a také v ní pracujeme, staráme se o ni, sázíme, plejeme a kompostujeme. A to všechno činíme nejen pro sebe, ale i pro druhé lidi, pro naše blízké, pro lidi minulé i budoucí. Proto pro zahradu, naši duši a bytostné Já patří víc než pro cokoliv jiného citát z úvodu: Chráníme zahradu a ona chrání nás, darujeme zahradě péči, kterou potřebuje a ona
nás obdarovává a pomáhá nám.

Zahrada je také krásný symbol pro ženství. Je nádherná jako žena, plná květin, vůní a různých zákoutí a tajemství. Je vlhká, kyprá, přijímající, klidná. Je spojena se zemí a s cykly ročních období tak jako je žena spojená se svým tělem. Ale dokáže být také protivná a neustále vyžadující lásku a péči. A když se jí péče nedostává, je pak plná pichlavého bodláčí a plevele Ale hlavně je plodná, a to nejen ve smyslu rašení, růstu, květů a plodů, ale je i inspirativní. Dává člověku klidný a nenaléhavý prostor, aby se zastavil, uklidnil, usebral a srovnal si myšlenky. Pro malíře, básníky, filosofy je tak, jako žena jejich múzou a Sofií a často i předmětem jejich díla a pro nás všechny je bezpečným místem, kde můžeme čerpat energii, objevovat její zdroje a věnovat se péči o duši.

● Proto jsme se rozhodli začít naší letní školu právě v zahradě, konkrétně v Bečovské
botanické zahradě zasazené v nádherné přírodě Slavkovského lesa, v klidném kraji
plném léčivých pramenů a krásných míst. Bečov nad Teplou také ukrývá jeden z našich
nejvzácnějších pokladů, relikviář svatého Maura, tedy vzácnou schránu nesoucí
duchovní dědictví - další symbol ženství.

● Proto jsme se rozhodli naši letní školu pojmenovat Jungova zahrada. Jak nám již název
napovídá, nejedná se o školu intelektuální, ale spíše prožitkovou. Budete se v ní moci
seznámit, prožít a zažít přístupy různých lektorů a lektorek, které jako květiny vyrostli z
ducha jungovy psychologie.

● A proto jsme se také rozhodli zasvětit první letní školu posvátnému ženství. Nejenže se
zde totiž rodí a přichází na svět cosi nového, ale zejména jsme se všichni shodli na tom,
že ženství, femininita je to, co v dnešní době všichni potřebujeme nejvíce pěstovat a
rozvíjet. Na všechny z nás, na ženy i na muže totiž naše výkonově a racionálně
orientovaná doba klade nesmírné nároky, od kterých, jak je patrno již od začátku článku,
si naše duše potřebuje odpočinout, aby načerpala síly pro další život. A to je rovněž
potřeba feminní kvality. A nakonec i celá naše planeta a příroda na ní nás žádají,
abychom jako lidstvo přibrzdili a věnovali větší pozornost péči o svět a životní prostředí.
Proto je potřeba ženství v dnešní době opravdu posvátná.

Pořadatelé a lektoři:
Daria Skálová
Martin Skála
Lukáš Karas

Hosté:
Terezia Dubinská
Patrycja Jackson (London, Great Britain)

Program:
Od pátku 20.9. od 10.00 hod.
do neděle 22.9. do 16.00 hod.

Symbolické procházky zahradou
Ponoření se do světa snů s “dream matrix”
Prednášky
Workshopy
Posezení u ohně a story-telling na téma “Posvátné příběhy ženství’
Hudební lázně
Promítaní filmu o Marion Woodmanové Dancing in the flames
Oslava podzimní rovnodennosti s rituálem
Art ateliér (v průběhu celé letní školy)

Cena: 8.000 Kč do 7. července 2024
9.000 Kč do 8. srpna 2024
po 8. srpnu 10.000 Kč
V ceně je zahrnuto:
Celý program V ceně je zahrnuto:
Celý program letní školy
Ubytování ve stanech v zahradě *
Jidlo z farmářských potravin maso/vegetarianská strava (so,ne: snídaně, pá,so,ne: oběd, káva a
občerstvení o přestávkách, pá: večeře s grilováním)

* zajištěno: stany s podsádkou, postel, matrace, prostěradlo
(spacák a polštář si účastníci přiváží vlastní)
pozn.: Účastníci, kteří nechtějí spát ve stanech, si mohou samostatně zajistit nocleh v mnoha
hotelech v Bečově nad Teplou (cena za hotel není zahrnuta)
Bližší a průběžné informace najdete ve facebookové události:
Další dotazy a přihlášky zasílejte na e-mail: jungovazahrada@gmail.com

Archetypy v gnostické mytologii.jpg

Archetypy v gnostické mytologii - online seminář 
 

Drazí přátelé,
srdečně vás zveme na online seminář Archetypy v gnostické mytologii.

 

V průběhu sedmi večerů navštívíme fascinující svět gnostické mytologie, vykreslíme dechberoucí kosmologii a dramatický příběh spásy. Gnostický příběh podrobíme psychologickému výkladu a popíšeme jednotlivé archetypy v jeho pozadí. Odhalíme symbolický význam hada, rajského stromu a povahu osvícené bytosti a řekneme si, proč tytéž obrazy nacházíme například v buddhistické scéně osvícení.
V neposlední řadě navštívíme vnitřní svět traumatu, takže nám gnostická nauka o spáse splyne s psychologickým popisem niterných událostí při vzniku traumatu a jeho léčení. Také si přiblížíme moderní “gnostické” příběhy, např. film Matrix, díky čemuž pochopíme, nakolik tato zdánlivě překonaná a zastaralá nauka rezonuje s duchem doby a že se jedná o stále aktuální a hlubokou zpověď duše.

 

Odhlédneme-li od složitých gnostických kosmologií, fantasticky propracovaných příběhů o stvoření člověka, konci světa a vykoupení lidstva, uvidíme, že gnosticismus vždy začíná zhodnocením základní lidské situace. Bez ohledu na společenské postavení, na dějinnou epochu, člověk vždy a všude prožíval život jako neuspokojivý. Cítil jeho bezútěšnost a nenaplněnost. Jakoby právě zde, v tomto čase a na tomto místě, nebyl doma. S pocitem vyhnanství se upínáme buď k zlatému věku minulosti nebo k nadějím budoucnosti. Jakoby přítomnost byla pouhým mezistupněm či předehrou k tomu, co nás čeká jinde. Klement Alexandrijský to shrnul slovy: “Kým jsme byli? Čím jsme se stali? Kde jsme byli? Kam jsme byli vrženi? Kam se ubíráme a odkud jsme spaseni?” Gnosticismus si všímá, že člověku něco zásadního chybí. A že tento všudypřítomný pocit nedostatku podmiňuje jeho usilovné hledání. Člověk žízní a hledá utišení. Ale co člověku chybí a co to vlastně hledá? Hledáme perlu, kterou různé gnostické směry nazývají též světelná jiskra, vnitřní člověk, duch (pneuma) nebo mysl (nús) a která představuje bytostný duchovní základ člověka. Nalezení této perly se shoduje s prožitkem spásy, s dokonalou duchovní proměnou a se stavem probuzení. Člověk nalezl a pochopil, kým skutečně je. Všudypřítomný pocit bezútěšnosti vyvěrá z hlubokého odcizení člověka sobě samému. Neznáme sami sebe a z toho důvodu prodléváme ve spánku nevědomosti, v jakémsi omámení a mimo vlastní pravou podstatu. A protože nevíme, kým jsme a co vlastně hledáme, je naše touha vedena nevědomostí. A v této nevědomosti, v tomto spánku sníme o tom, po čem pátráme, co si myslíme, že hledáme. Tak se touha zaplétá sama do sebe a my se ztrácíme v říši snů. Proto Theodotus tvrdí, že tento svět je dílem utrpení touhy.
 

Seminář bude probíhat od 17. září jednou týdně. Setkávat se budeme každé úterý prostřednictvím aplikace google Meet.
______________________________________

 

Program semináře
 

1. večer - Gnostická kosmologie, antropologie a soteriologie

2. večer - Píseň o perle - psychologický výklad

3. večer - Usínající a probouzející Bůh - rajský strom, Adam, Eva a had a paralely s buddhismem, hinduismem

4. večer - Archetypy matka / anima

5. večer - Archetypy otec / animus

6. večer - Gnostická kosmologie a psychologie traumatu

7. večer - Útěk z vězení, odchod z Egypta a osvobození duše
______________________________________

 

Kurzem vás provede Lukáš Karas - Terapeut & Práce se sny

Lukáš Karas se dlouhodobě zajímá o mytologii, hlubinnou psychologii, umění a pohádky. Ve svých přednáškách propojuje poznatky z těchto různorodých oblastí, aby vykreslil mapu vnitřní skutečnosti. Toto poznání zúročuje při práci se sny. Lukáš Karas začínal před 14 lety jako dobrovolník v centru pro drogově závislé, zde ho formovala Franklova logoterapie. Později se seznámil s psychologií C. G. Junga, transpersonální psychologií a studiem mimořádných stavů vědomí. Lukáš Karas vede pětiměsíční kurz hlubinné psychologie Zrcadla duše a organizuje přednáškový projekt Anima Mundi zaměřený na integrální vědy a změnu paradigmatu. Lukáš Karas nevystupuje jako klasický akreditovaný psychoterapeut, ale jako průvodce při blahodárné a velmi efektivní terapeutické práci se sny. Terapeutickou praxi, kterou provozuje a nabízí, chápe jako komplexní péči o duši. K té využívá poznatky z mnoha oblastí současné psychologie. Prostřednictvím této práce klienta vede k intimnímu setkání s vlastní podstatou, k laskavějšímu životu sledujícímu individuační tendence a momentální růstový potenciál.
______________________________________

 

Cena semináře:

2500Kč za osobu
Místo v semináři máte rezervované po zaslání emailu na terapiekaras@gmail.com a úhradě semináře převodem na účet 1140250022/3030. Do textu pro příjemce prosím zadejte "online Archetypy v gnostické mytologii". Do mailu napište své jméno a příjmení (případně telefonní číslo) a datum odeslání zálohy. Po zaslání emailu budete zapsáni do seznamu účastníků. Pro případné dotazy pište nebo volejte na číslo +420 704 615 216

______________________________________
 

Doporučená literatura:

Gnóze: Podstata a dějiny náboženského směru pozdní antiky - Kurt Rudolph

Gnostický Adam: Stvoření člověka a rajský příběh podle setovské mytologie -
Zuzana Vítková

Gnose - Jaroslav Matoušek 

319732139_691278875909118_1666532747302278271_n.jpg

Zrcadla duše : Online kurz hlubinné psychologie - 18.  9.  2024  -  22. 2. 2025
 

Drazí přátelé,
srdečně vás zvu na kurz hlubinné psychologie. Kurz je vhodný pro zájemce o výklad snů, pohádek, mýtů, pro ty, kteří touží poodhalit bohatství a šíři duše. Kurz je koncipován pro začátečníky i pokročilé, pro milovníky jungiánské psychologie a archetypální psychologie J. Hillmana.


Cílem tohoto kurzu bude snaha zmapovat proces duševního zrání od narození po plné uskutečnění psychického potenciálu. Z toho důvodu, budeme V průběhu 18. večerů studovat jednotlivé archetypy, přičemž návaznost večerů symbolicky opíše klasické schéma putování hrdiny. Díky tomu pochopíme výzvy a potřeby jednotlivých životních období. Abychom se lépe seznámili s fenomény nevědomí, budeme vše vysvětlovat pomocí mýtů, snů a pohádek. Spolu s tím, jak pronikneme za horizont osobního nevědomí, setkáme se s obrazy transpersonální povahy. Vstoupíme do mýtických krajin, jejichž povaha a charakter dalece přesahuje rámec současné psychologie, a spíše srůstá s univerzálně platnou strukturou mystické zkušenosti. Tímto způsobem spojíme jungovskou psychologii stavící do popředí individuálního a kolektivního vývoje  dialektiku vědomí a nevědomí, poháněnou dynamickým tancem archetypů, spolu s perenalistickým proudem, který usiluje o znovuzrození tradiční, vertikálně orientované kosmologie tvořené velkým řetězcem bytí.


Kurz bude probíhat od 18. září pravidelně jednou týdně. Setkávat se budeme každou středu online prostřednictvím aplikace hangouts od 19:00 do 21:00.

Kurzem vás provede Lukáš Karas - terapeut, přednášející a lektor

kurzů Práce se sny, přednáškového cyklu Duše a řecké mýty.
 

Psýché může pozorovat jen psýché, a tak každá výpověď o duši je "jakoby". Nevědomí opisujeme, kroužíme v alegoriích, vykládáme sny a mytické příběhy. Vždy pracujeme s obrazy, které psýché sama nabízí. Některé obrazy jsou osobní, jiné kolektivní, tedy všem lidem společné. To jsou archetypální obrazy, které tvoří součást toho, co islámští mystici nazývají Alam al-Mithal. V této sféře nacházíme archetypy jako Velké obrazy zavěšené v zrcadle. Jsou to obrazy duše, v nichž se psýché zhlíží a poznává, obrazy vypovídající o netušených kořenech vědomí a lidské existence. V kurzu budeme pracovat s archetypálními obrazy jako se zrcadly duše. Vystavíme osmnáct zrcadel (18. tarot Luny) tak, abychom z povrchu každodennosti vedli světlo poznání na smělé cestě do hlubin duševních skutečností.

______________________________________
 

Program kurzu:

1. večer: Jungova mapa duše

2. večer: Archetyp Matky

3. večer: Archetyp Otce

4. večer: Jáský komplex - dětství a stvoření světa

5. večer: Archetyp hrdiny a hrdinská cesta

6. večer: Héraklova cesta - Individuační proces

7. večer: Komplexy

8. večer: Mateřský komplex - Attis a Kronos

9. večer: Otcovský komplex - Medúsa a Athéna

10. večer: Persona a stín - doktora Jekyll a pan Hyde

11. večer: Temná noc duše

12. večer: Sestup k bohyni - Iniciace ženy

13. večer Archetyp trickstera

14. večer: Archetyp animy

15. večer: Archetyp anima

16. večer: Archetyp smyslu / moudrého starce

17. večer: Archetyp dítěte

18. večer: Bytostné Já a Duše a kosmos

______________________________________
 

Kurzem vás provede Lukáš Karas - Terapeut & Práce se sny

Lukáš Karas se dlouhodobě zajímá o mytologii, hlubinnou psychologii, umění a pohádky. Ve svých přednáškách propojuje poznatky z těchto různorodých oblastí, aby vykreslil mapu vnitřní skutečnosti. Toto poznání zúročuje při práci se sny. Lukáš Karas začínal před 14 lety jako dobrovolník v centru pro drogově závislé, zde ho formovala Franklova logoterapie. Později se seznámil s psychologií C. G. Junga, transpersonální psychologií a studiem mimořádných stavů vědomí. Lukáš Karas vede pětiměsíční kurz hlubinné psychologie Zrcadla duše a organizuje přednáškový projekt Anima Mundi zaměřený na integrální vědy a změnu paradigmatu.
 

Lukáš Karas nevystupuje jako klasický akreditovaný psychoterapeut, ale jako průvodce při blahodárné a velmi efektivní terapeutické práci se sny. Terapeutickou praxi, kterou provozuje a nabízí, chápe jako komplexní péči o duši. K té využívá poznatky z mnoha oblastí současné psychologie. Prostřednictvím této práce klienta vede k intimnímu setkání s vlastní podstatou, k laskavějšímu životu sledujícímu individuační tendence a momentální růstový potenciál.

______________________________________

Cena kurzu:

9000Kč za osobu
 

Přihlášky, platba, storno:

Místo na kurzu máte rezervované po zaslání mailu na terapiekaras@gmail.com

a úhradě zálohy 3000 Kč převodem na účet 1140250022/3030.

Do textu pro příjemce prosím zadejte "Zrcadla duše". V mailu zašlete své jméno a přijmení (případně telefonní číslo) a datum odeslání zálohy. Po zaslání mailu budete zapsáni do seznamu účastníků. Záloha je vratná v plné výši do 2 týdnů před zahájením kurzu, do 1 týdne před zahájením storno 50%, poté je záloha nevratná, neseženete-li náhradníka. Zbývající částka bude doplacena na místě.

Pro případné dotazy pište nebo volejte na číslo +420 704 615 216

319732139_691278875909118_1666532747302278271_n.jpg

Zrcadla duše : Kurz hlubinné psychologie  -  19.  9.  2024  -  23. 2. 2025
 

Drazí přátelé,
srdečně vás zvu na kurz hlubinné psychologie. Kurz je vhodný pro zájemce o výklad snů, pohádek, mýtů, pro ty, kteří touží poodhalit bohatství a šíři duše. Kurz je koncipován pro začátečníky i pokročilé, pro milovníky jungiánské psychologie a archetypální psychologie J. Hillmana.


Cílem tohoto kurzu bude snaha zmapovat proces duševního zrání od narození po plné uskutečnění psychického potenciálu. Z toho důvodu, budeme V průběhu 18. večerů studovat jednotlivé archetypy, přičemž návaznost večerů symbolicky opíše klasické schéma putování hrdiny. Díky tomu pochopíme výzvy a potřeby jednotlivých životních období. Abychom se lépe seznámili s fenomény nevědomí, budeme vše vysvětlovat pomocí mýtů, snů a pohádek. Spolu s tím, jak pronineme za horizont osobního nevědomí, setkáme se s obrazy transpersonální povahy. Vstoupíme do mýtických krajin, jejichž povaha a charakter dalece přesahuje rámec současné psychologie, a spíše srůstá s univerzálně platnou strukturou mystické zkušenosti. Tímto způsobem spojíme jungovskou psychologii stavící do popředí individuálního a kolektivního vývoje  dialektiku vědomí a nevědomí, poháněnou dynamickým tancem archetypů, spolu s perenalistickým proudem, který usiluje o znovuzrození tradiční, vertikálně orientované kosmologie tvořené velkým řetězcem bytí.

Kurz bude probíhat od 19. září pravidelně jednou týdně. Setkávat se budeme každý čtvrtek na adrese Malá Štěpánská 5. Praha 2 od 19:00 do 21:00.

Kurzem vás provede Lukáš Karas - terapeut, přednášející a lektor

kurzů Práce se sny, přednáškového cyklu Duše a řecké mýty.
 

Psýché může pozorovat jen psýché, a tak každá výpověď o duši je "jakoby". Nevědomí opisujeme, kroužíme v alegoriích, vykládáme sny a mytické příběhy. Vždy pracujeme s obrazy, které psýché sama nabízí. Některé obrazy jsou osobní, jiné kolektivní, tedy všem lidem společné. To jsou archetypální obrazy, které tvoří součást toho, co islámští mystici nazývají Alam al-Mithal. V této sféře nacházíme archetypy jako Velké obrazy zavěšené v zrcadle. Jsou to obrazy duše, v nichž se psýché zhlíží a poznává, obrazy vypovídající o netušených kořenech vědomí a lidské existence. V kurzu budeme pracovat s archetypálními obrazy jako se zrcadly duše. Vystavíme osmnáct zrcadel (18. tarot Luny) tak, abychom z povrchu každodennosti vedli světlo poznání na smělé cestě do hlubin duševních skutečností.

______________________________________
 

Program kurzu:

1. večer: Jungova mapa duše

2. večer: Archetyp Matky

3. večer: Archetyp Otce

4. večer: Jáský komplex - dětství a stvoření světa

5. večer: Archetyp hrdiny a hrdinská cesta

6. večer: Héraklova cesta - Individuační proces

7. večer: Komplexy

8. večer: Mateřský komplex - Attis a Kronos

9. večer: Otcovský komplex - Medúsa a Athéna

10. večer: Persona a stín - doktora Jekyll a pan Hyde

11. večer: Temná noc duše

12. večer: Sestup k bohyni - Iniciace ženy

13. večer Archetyp trickstera

14. večer: Archetyp animy

15. večer: Archetyp anima

16. večer: Archetyp smyslu / moudrého starce

17. večer: Archetyp dítěte

18. večer: Bytostné Já a Duše a kosmos

______________________________________
 

Kurzem vás provede Lukáš Karas - Terapeut & Práce se sny

Lukáš Karas se dlouhodobě zajímá o mytologii, hlubinnou psychologii, umění a pohádky. Ve svých přednáškách propojuje poznatky z těchto různorodých oblastí, aby vykreslil mapu vnitřní skutečnosti. Toto poznání zúročuje při práci se sny. Lukáš Karas začínal před 14 lety jako dobrovolník v centru pro drogově závislé, zde ho formovala Franklova logoterapie. Později se seznámil s psychologií C. G. Junga, transpersonální psychologií a studiem mimořádných stavů vědomí. Lukáš Karas vede pětiměsíční kurz hlubinné psychologie Zrcadla duše a organizuje přednáškový projekt Anima Mundi zaměřený na integrální vědy a změnu paradigmatu.
 

Lukáš Karas nevystupuje jako klasický akreditovaný psychoterapeut, ale jako průvodce při blahodárné a velmi efektivní terapeutické práci se sny. Terapeutickou praxi, kterou provozuje a nabízí, chápe jako komplexní péči o duši. K té využívá poznatky z mnoha oblastí současné psychologie. Prostřednictvím této práce klienta vede k intimnímu setkání s vlastní podstatou, k laskavějšímu životu sledujícímu individuační tendence a momentální růstový potenciál.

______________________________________

Cena kurzu:

9000Kč za osobu

Přihlášky, platba, storno:

Místo na kurzu máte rezervované po zaslání mailu na terapiekaras@gmail.com

a úhradě zálohy 3000 Kč převodem na účet 1140250022/3030.

Do textu pro příjemce prosím zadejte "Zrcadla duše". V mailu zašlete své jméno a přijmení (případně telefonní číslo) a datum odeslání zálohy. Po zaslání mailu budete zapsáni do seznamu účastníků. Záloha je vratná v plné výši do 2 týdnů před zahájením kurzu, do 1 týdne před zahájením storno 50%, poté je záloha nevratná, neseženete-li náhradníka. Zbývající částka bude doplacena na místě.

Pro případné dotazy pište nebo volejte na číslo +420 704 615 216

Seminář: Matka a Otec v nitru - archetypy a komplexy v nás 

Drazí přátelé, 
srdečně vás zveme na seminář, v němž si přiblížíme netušené hloubky, krásu a fantastický s
vět dvou psychických dominant, velikánů mezi archetypy a komplexy, Matku a Otce.  Prostřednictvím mýtů a pohádek si přiblížíme nejrůznější podoby mateřství a otcovství. Na naší cestě budeme postupovat od pozitivní matky bohorodičky a spravedlivého otce krále ke kosmické Matce požíračce a tyranskému otci - Darth Vaderovi. Díky tomu odhalíme komplexnost a mnohovrstevnatost archetypálního světa, který se před námi rozprostře jako dvě navzájem pronikající mandaly, v jejichž mezích se odehrává celý náš život.
 

Následně pojmenujeme životní strategie, který každý z nás volí v reakci na tyto archetypy a zkušenost, kterou jsme učinili s vlastními rodiči. V této fázi budeme pracovat s mateřskými a otcovskými komplexy. Odhalíme jejich povahu a nejrůznější projevy, dozvíme se, jak ovlivňují naše chování, sebepojetí a vztah k vnějšímu světu a k druhým lidem. 
 

Spolu s tím vyzkoušíme různé prožitkové techniky. Naučíme se, jak s jednotlivými komplexy pracovat, zjistíme, jak se projevují ve snech a jak v procesu integrace bezpečně postupovat tak, aby na jeho konci došlo ke zrození dítěte-Celosti. 
 

Jádro každého komplexu je poháněno archetypální, božskou silou. Mateřské a otcovské komplexy jsou proto nejmocnějšími komplexy v našem nitru, jelikož v jejich jádru spočívají dvě nejmocnější božstva, Matka-bohyně a nebeský Otec - Bůh. Často netušíme, že zdroj většiny našich životních obtíží a krizí pramení ze skutečnosti, že nejsme schopni rozlišit, diferencovat, co je komplex a co archetyp, co je skutečná lidská bytost a co je bůh. 
 

Naším cílem bude snaha přesunout se od nezdravé a nevědomé identifikace s archetypální energií ke zdravému a vědomému vztahu k “božstvu”. Z této pozice jsme pak schopni žít naše zralé ženství a mužství. Respektovat sebe, naše blízké a svět a chápat, že: “Nejsem bůh ani bohyně, nejsem to, co si myslíš, jsem především člověk.”

Seminářem vás provede Lukáš Karas a Gabriela Mrláková:
Těším se na vás

______________________________________
 

Lukáš Karas - Terapeut & Práce se sny
 

Lukáš Karas se dlouhodobě zajímá o mytologii, hlubinnou psychologii, umění a pohádky. Ve svých přednáškách propojuje poznatky z těchto různorodých oblastí, aby vykreslil mapu vnitřní skutečnosti. Toto poznání zúročuje při práci se sny. Lukáš Karas začínal před 14 lety jako dobrovolník v centru pro drogově závislé, zde ho formovala Franklova logoterapie. Později se seznámil s psychologií C. G. Junga, transpersonální psychologií a studiem mimořádných stavů vědomí.
Lukáš Karas vede pětiměsíční kurz hlubinné psychologie Zrcadla duše a organizuje přednáškový projekt Anima Mundi zaměřený na integrální vědy a změnu paradigmatu.
Lukáš Karas působí jako průvodce při blahodárné a velmi efektivní terapeutické práci se sny. Terapeutickou praxi, kterou provozuje a nabízí, chápe jako komplexní péči o duši. K té využívá poznatky z mnoha oblastí současné psychologie. Prostřednictvím této práce klienta vede k intimnímu setkání s vlastní podstatou, k laskavějšímu životu sledujícímu individuační tendence a momentální růstový potenciál.


Gabriela Mrláková (*1982)
 

Už od útleho detstva bola zasneným dieťaťom, ktoré nachádzalo svoje útočisko v ríši „za zrkadlom“, v krajine fantázie, milovala slovenské ľudové rozprávky a grécku mytológiu. Nakoniec však pokračovala v rodinnej tradícii a vyštudovala Ekonomickú Univerzitu v Bratislave so špecializáciou na daňové poradenstvo a  následne začala v tomto obore pracovať, najmä pre veľké nadnárodné korporácie. Po niekoľkých rokoch však jej nádejnú kariéru zabrzdili závažnejšie zdravotné problémy, ktoré ju „donútili“ začať pristupovať k životu holisticky, liečiť nielen telo, ale aj dušu, a predovšetkým vniesť do vlastného bytia spirituálny rozmer. Jej pozornosť sa obrátila na Východ, začala s praktizovaním jógy a fascinácia čínskou medicínou a metafyzikou ju doviedla k čínskej astrológii. Počas štúdia sofiologickej školy Dr. Emila Páleša ju znovu uchvátil čarovný svet obrazov a symbolov, príbehov a mýtov, ku ktorému kľúč ponúka práve západná astrológia a mytológia. Začala s intenzívnym štúdiom tejto starobylej náuky v podaní  modernej psychologickej astrológie, ktorá je akousi fúziou medzi tradičnou astrológiou a hlbinnou a transpersonálnou psychológiou. V roku 2020 odišla z korporátneho sveta a začala sa venovať vlastnej astrologicko-poradenskej praxi, v rámci ktorej sa vždy snaží spájať oba prístupy, západný aj východný. Popri analýzach horoskopov a jednotlivých tranzitov si všimla zaujímavú koreláciu so snami a snovým materiálom nielen jej vlastných, ale aj svojich klientov, preto sa rozhodla rozšíriť si svoje poznanie aj v tejto oblasti a začala sama aktívne pracovať so svojimi snami. Nečakané životné udalosti spôsobili, že sa vrátila späť do sveta biznisu, aktuálne pôsobí v oblasti financií v slovenskom start-upovom svete. V rámci svojho voľného času sa stále venuje svojej vášni pre psychologickú astrológiu, archetypovú kozmológiu, hlbinnú psychológiu, prácu so snami a mytológiu a snaží sa šíriť osvetu o ich dôležitom a nenahraditeľnom prínose pre ozdravenie nielen duše jednotlivca, ale hlavne duše sveta. Príležitostne poskytuje astrologické konzultácie. V roku 2021 publikovala v Revue Archea. 

https://www.facebook.com/Amor.Fati.2201
______________________________________
 

PRO KOHO

Pro všechny zájemce o niterný duševní život, vhodné i pro terapeuty v pomáhajících profesích, lektory, průvodce.
Hlubinná psychologie obecně a práce se sny konkrétně nám může pomoci lépe nahlédnout děje, které se odehrávají hluboko v našem nitru. Plodem naší všímavosti k vlastním duševním pochodům – byť třeba skrytým pod povrchem – je lepší porozumění sobě, druhým i světu kolem nás. Práce se sny ať v té či jiné podobě byla nedílnou součástí všech spirituálních tradic, branou do hájemství duše, předsálím ducha.


ORIENTAČNÍ ČASOVÝ HARMONOGRAM

Sobota
– 09:00 – 18:00
Neděle
– 9:00 – 16:00

Kromě delší obědové pauzy budou během výuky i kratší 10-15 min přestávky.


TERMÍN


 

KDE

jógové a meditační centrum JEMNÝ SVĚT, Chopinova 10, Praha 2, 120 00
Pro mimopražské možnost přespat ve studiu, zázemí k dispozici (2x WC, sprchy, kuchyňka)

 

LEKTOR

Lukáš Karas a Gabriela Mrláková


CENA

– 3500 Kč/os


PŘIHLÁŠENÍ

Místo na kurzu máte rezervované po zaslání mailu na terapiekaras@gmail.com a úhradě zálohy 3500 Kč převodem na účet 1140250022/3030.
Do textu pro příjemce prosím zadejte "Matka a Otec v nitru". Do mailu napište své jméno a příjmení (případně telefonní číslo) a datum odeslání zálohy. Po zaslání mailu budete zapsáni do seznamu účastníků. Platba je vratná v plné výši do 2 týdnů před zahájením kurzu, do 1 týdne před zahájením storno 50%, poté je záloha nevratná, neseženete-li náhradníka. Platba v hotovosti na místě je možná pouze po předchozí domluvě.
Pro případné dotazy pište nebo volejte na číslo +420 704 615 216

Práce se sny - Soukromý online kurz 
 

Drazí přátelé,
nabízím soukromé hodiny kurzu Práce se sny.

V rámci soukromého kurzu se budeme setkávat pravidelně jednou týdně po dobu čtyř měsíců. Budeme pracovat se sny, porozumíme jejich významu, poodhalíme skrytý život duše a podpoříme osobní růst. Abychom získali hlubší vhled do podstaty snů, vezmeme si na pomoc psychologický rozbor pohádek a studium mytologie. Součástí semináře bude úvod do jungovské analytické psychologie a transpersonální psychologie. Perspektivou hlubinné psychologie pak osvětlíme vztah šamanismu a snů, přiblížíme si práci se sny v tibetském buddhismu a dotkneme se psychomagie Alejandra Jodorowského. 
 

Cena kurzu:
8200 Kč za osobu

Přihláška a platba:
Soukromý kurz si můžete objednat na mailu terapiekaras@gmail.com. 
Zde se společně dohodneme na termínech setkávání a dalších podmínkách.
Úhradu kurzu uskutečníte převodem 8200Kč na účet 1140250022/3030. Do textu pro příjemce prosím zadejte "Kurz práce se sny". Pro případné dotazy pište nebo volejte na číslo 704 615 216
Děkuji a těším se na Vás!
Lukáš Karas

______________________________________

Sny jsou královskou cestou k duši.
Vydat se na cestu k duši znamená vykročit vstříc nevědomí a osobnímu růstu.
Nejen, že nám sny ukazují naše momentální psychické rozpoložení, ale také promlouvají mytologickým jazykem, alegorickými obrazy, aby skrze jinotajný příběh poukázaly na vývojové tendence duše. Psychický růst C. G. Jung nazýval individuací, a jak se tento významný švýcarský psycholog domníval, lze jej odhalit dlouhodobým pozorováním snů. Kam tento individuační proces vede? Jung učil, že individuace vrcholí v psychické celosti, tedy v plném uskutečnění lidského potenciálu.


 

Program kurzu:

1 hodina – Sny a naši předci
2 hodina – Bytostné Já
3 hodina – Archetypy
4 hodina – Komplexy
5 hodina - Energetika duše
6 hodina – Persona a stín
7 hodina – Anima
8 hodina – Animus
9 hodina – Archetyp dítěte
10 hodina – Zvířata ve snech
11 hodina – Otcovský komplex u žen
12 hodina – Mateřský komplex u mužů
13 hodina - Coex systémy a bazální perinatální matrice
14 hodina – Tibetská jóga snů a spánku
15 hodina – Psychomagie
16 hodina – Práce se sny a šamanismus

bottom of page