top of page
Nadčlověk1.jpg

K u r z y

Seminář: Psychologická práce se sny a Mystická stezka snů

 Drazí přátelé,

srdečně vás zveme na víkendový seminář s názvem Psychologická práce se sny a mystická stezka snů. Nakolik je možné propojit fascinující světy mystiky, mýtů a náboženského myšlení s moderní psychologií? Je možné elegantně sloučit spiritualitu a psychologii, náboženské tradice s psychologickou prací se sny? Právě o to se pokusí náš seminář.
 

Kromě toho, že se naučíme základním dovednostem psychologického výkladu snů a v praktické části budeme se sny intenzivně pracovat prostřednictvím aktivní imaginace, konstelace atd., zmapujeme vnitřní snový svět pomocí hlubinné psychologie, mýtů a mystických tradic.

Nejdříve poodhalíme vnitřní svět komplexů. Povíme si, jaký vliv mají na sny, jak vznikají a jaké je jejich působení a funkce. Následně budeme hovořit o tom, jak souvisí šamanská praxe s hledáním ztracené duše v snech.
 

Pak si přiblížíme vztah spánku a podsvětí podle tradičních náboženských představ. Zjistíme, jak toto podsvětí odpovídá modernímu pojetí nevědomí. Řekneme si, proč se terapeut podobá bájnému Orfeovi či Ježíši Kristu osvobozující duše z podsvětí.
 

Později si optikou gnostického mýtu o záchraně lidské duše vysvětlíme povahu a působení traumatu a proč při jeho léčení opisují sny dějové linie vykupitelských příběhů. To vše spojíme s hinduistickou a buddhistickou filosofií, abychom porozuměli vzniku snů, povaze reality, významu probuzení, nevědomosti a utrpení.
 

Těším se na vás

Srdečně Lukáš Karas

______________________________________
 

GONG - Jiří Švarc

Jelikož budeme v semináři prostřednictvím aktivní imaginace vstupovat do snových světů, nabídl se kamarád a hudební mág Jiří Švarc, že nás do vnitřních realit přenese pomocí gongu. Na závěr sobotního setkání pro nás připravil i hudební lázeň, takže celodenní práci se sny zakončíme tímto jedinečným zážitkem.

______________________________________
 

Lukáš Karas - Terapeut & Práce se sny
 

Lukáš Karas se dlouhodobě zajímá o mytologii, hlubinnou psychologii, umění a pohádky. Ve svých přednáškách propojuje poznatky z těchto různorodých oblastí, aby vykreslil mapu vnitřní skutečnosti. Toto poznání zúročuje při práci se sny. Lukáš Karas začínal před 14 lety jako dobrovolník v centru pro drogově závislé, zde ho formovala Franklova logoterapie. Později se seznámil s psychologií C. G. Junga, transpersonální psychologií a studiem mimořádných stavů vědomí.

Lukáš Karas vede pětiměsíční kurz hlubinné psychologie Zrcadla duše a organizuje přednáškový projekt Anima Mundi zaměřený na integrální vědy a změnu paradigmatu.

Lukáš Karas působí jako průvodce při blahodárné a velmi efektivní terapeutické práci se sny. Terapeutickou praxi, kterou provozuje a nabízí, chápe jako komplexní péči o duši. K té využívá poznatky z mnoha oblastí současné psychologie. Prostřednictvím této práce klienta vede k intimnímu setkání s vlastní podstatou, k laskavějšímu životu sledujícímu individuační tendence a momentální růstový potenciál.

______________________________________
 

PRO KOHO

Pro všechny zájemce o niterný duševní život, vhodné i pro terapeuty v pomáhajících profesích, lektory, průvodce.

Hlubinná psychologie obecně a práce se sny konkrétně nám může pomoci lépe nahlédnout děje, které se odehrávají hluboko v našem nitru. Plodem naší všímavosti k vlastním duševním pochodům – byť třeba skrytým pod povrchem – je lepší porozumění sobě, druhým i světu kolem nás. Práce se sny ať v té či jiné podobě byla nedílnou součástí všech spirituálních tradic, branou do hájemství duše, předsálím ducha.


ORIENTAČNÍ ČASOVÝ HARMONOGRAM

Sobota

– 09:00 – 18:00

Neděle

– 9:00 – 16:00

Kromě delší obědové pauzy budou během výuky i kratší 10-15 min přestávky.
 

TERMÍN

10. – 11. únor 2024
 

KDE

jógové a meditační centrum JEMNÝ SVĚT, Chopinova 10, Praha 2, 120 00

Pro mimopražské možnost přespat ve studiu, zázemí k dispozici (2x WC, sprchy, kuchyňka)
 

LEKTOR

Lukáš Karas
 

CENA

– 3500 Kč/os
 

PŘIHLÁŠENÍ

Místo na kurzu máte rezervované po zaslání mailu na terapiekaras@gmail.com a úhradě zálohy 3500 Kč převodem na účet 1140250022/3030.

Do textu pro příjemce prosím zadejte "Psychologická práce se sny a mystická stezka snů". Do mailu napište své jméno a příjmení (případně telefonní číslo) a datum odeslání zálohy. Po zaslání mailu budete zapsáni do seznamu účastníků. Platba je vratná v plné výši do 2 týdnů před zahájením kurzu, do 1 týdne před zahájením storno 50%, poté je záloha nevratná, neseženete-li náhradníka. Platba v hotovosti na místě je možná pouze po předchozí domluvě.

Pro případné dotazy pište nebo volejte na číslo +420 704 615 216

aha.jpg

Seminář: Matka a Otec v nitru - archetypy a komplexy v nás 

Drazí přátelé, 
srdečně vás zveme na seminář, v němž si přiblížíme netušené hloubky, krásu a fantastický s
vět dvou psychických dominant, velikánů mezi archetypy a komplexy, Matku a Otce.  Prostřednictvím mýtů a pohádek si přiblížíme nejrůznější podoby mateřství a otcovství. Na naší cestě budeme postupovat od pozitivní matky bohorodičky a spravedlivého otce krále ke kosmické Matce požíračce a tyranskému otci - Darth Vaderovi. Díky tomu odhalíme komplexnost a mnohovrstevnatost archetypálního světa, který se před námi rozprostře jako dvě navzájem pronikající mandaly, v jejichž mezích se odehrává celý náš život.
 

Následně pojmenujeme životní strategie, který každý z nás volí v reakci na tyto archetypy a zkušenost, kterou jsme učinili s vlastními rodiči. V této fázi budeme pracovat s mateřskými a otcovskými komplexy. Odhalíme jejich povahu a nejrůznější projevy, dozvíme se, jak ovlivňují naše chování, sebepojetí a vztah k vnějšímu světu a k druhým lidem. 
 

Spolu s tím vyzkoušíme různé prožitkové techniky. Naučíme se, jak s jednotlivými komplexy pracovat, zjistíme, jak se projevují ve snech a jak v procesu integrace bezpečně postupovat tak, aby na jeho konci došlo ke zrození dítěte-Celosti. 
 

Jádro každého komplexu je poháněno archetypální, božskou silou. Mateřské a otcovské komplexy jsou proto nejmocnějšími komplexy v našem nitru, jelikož v jejich jádru spočívají dvě nejmocnější božstva, Matka-bohyně a nebeský Otec - Bůh. Často netušíme, že zdroj většiny našich životních obtíží a krizí pramení ze skutečnosti, že nejsme schopni rozlišit, diferencovat, co je komplex a co archetyp, co je skutečná lidská bytost a co je bůh. 
 

Naším cílem bude snaha přesunout se od nezdravé a nevědomé identifikace s archetypální energií ke zdravému a vědomému vztahu k “božstvu”. Z této pozice jsme pak schopni žít naše zralé ženství a mužství. Respektovat sebe, naše blízké a svět a chápat, že: “Nejsem bůh ani bohyně, nejsem to, co si myslíš, jsem především člověk.”

Seminářem vás provede Lukáš Karas a Gabriela Mrláková:
Těším se na vás

______________________________________
 

Lukáš Karas - Terapeut & Práce se sny
 

Lukáš Karas se dlouhodobě zajímá o mytologii, hlubinnou psychologii, umění a pohádky. Ve svých přednáškách propojuje poznatky z těchto různorodých oblastí, aby vykreslil mapu vnitřní skutečnosti. Toto poznání zúročuje při práci se sny. Lukáš Karas začínal před 14 lety jako dobrovolník v centru pro drogově závislé, zde ho formovala Franklova logoterapie. Později se seznámil s psychologií C. G. Junga, transpersonální psychologií a studiem mimořádných stavů vědomí.
Lukáš Karas vede pětiměsíční kurz hlubinné psychologie Zrcadla duše a organizuje přednáškový projekt Anima Mundi zaměřený na integrální vědy a změnu paradigmatu.
Lukáš Karas působí jako průvodce při blahodárné a velmi efektivní terapeutické práci se sny. Terapeutickou praxi, kterou provozuje a nabízí, chápe jako komplexní péči o duši. K té využívá poznatky z mnoha oblastí současné psychologie. Prostřednictvím této práce klienta vede k intimnímu setkání s vlastní podstatou, k laskavějšímu životu sledujícímu individuační tendence a momentální růstový potenciál.


Gabriela Mrláková (*1982)
 

Už od útleho detstva bola zasneným dieťaťom, ktoré nachádzalo svoje útočisko v ríši „za zrkadlom“, v krajine fantázie, milovala slovenské ľudové rozprávky a grécku mytológiu. Nakoniec však pokračovala v rodinnej tradícii a vyštudovala Ekonomickú Univerzitu v Bratislave so špecializáciou na daňové poradenstvo a  následne začala v tomto obore pracovať, najmä pre veľké nadnárodné korporácie. Po niekoľkých rokoch však jej nádejnú kariéru zabrzdili závažnejšie zdravotné problémy, ktoré ju „donútili“ začať pristupovať k životu holisticky, liečiť nielen telo, ale aj dušu, a predovšetkým vniesť do vlastného bytia spirituálny rozmer. Jej pozornosť sa obrátila na Východ, začala s praktizovaním jógy a fascinácia čínskou medicínou a metafyzikou ju doviedla k čínskej astrológii. Počas štúdia sofiologickej školy Dr. Emila Páleša ju znovu uchvátil čarovný svet obrazov a symbolov, príbehov a mýtov, ku ktorému kľúč ponúka práve západná astrológia a mytológia. Začala s intenzívnym štúdiom tejto starobylej náuky v podaní  modernej psychologickej astrológie, ktorá je akousi fúziou medzi tradičnou astrológiou a hlbinnou a transpersonálnou psychológiou. V roku 2020 odišla z korporátneho sveta a začala sa venovať vlastnej astrologicko-poradenskej praxi, v rámci ktorej sa vždy snaží spájať oba prístupy, západný aj východný. Popri analýzach horoskopov a jednotlivých tranzitov si všimla zaujímavú koreláciu so snami a snovým materiálom nielen jej vlastných, ale aj svojich klientov, preto sa rozhodla rozšíriť si svoje poznanie aj v tejto oblasti a začala sama aktívne pracovať so svojimi snami. Nečakané životné udalosti spôsobili, že sa vrátila späť do sveta biznisu, aktuálne pôsobí v oblasti financií v slovenskom start-upovom svete. V rámci svojho voľného času sa stále venuje svojej vášni pre psychologickú astrológiu, archetypovú kozmológiu, hlbinnú psychológiu, prácu so snami a mytológiu a snaží sa šíriť osvetu o ich dôležitom a nenahraditeľnom prínose pre ozdravenie nielen duše jednotlivca, ale hlavne duše sveta. Príležitostne poskytuje astrologické konzultácie. V roku 2021 publikovala v Revue Archea. 

https://www.facebook.com/Amor.Fati.2201
______________________________________
 

PRO KOHO

Pro všechny zájemce o niterný duševní život, vhodné i pro terapeuty v pomáhajících profesích, lektory, průvodce.
Hlubinná psychologie obecně a práce se sny konkrétně nám může pomoci lépe nahlédnout děje, které se odehrávají hluboko v našem nitru. Plodem naší všímavosti k vlastním duševním pochodům – byť třeba skrytým pod povrchem – je lepší porozumění sobě, druhým i světu kolem nás. Práce se sny ať v té či jiné podobě byla nedílnou součástí všech spirituálních tradic, branou do hájemství duše, předsálím ducha.


ORIENTAČNÍ ČASOVÝ HARMONOGRAM

Sobota
– 09:00 – 18:00
Neděle
– 9:00 – 16:00

Kromě delší obědové pauzy budou během výuky i kratší 10-15 min přestávky.


TERMÍN

13 – 14. ledna 2024
 

KDE

jógové a meditační centrum JEMNÝ SVĚT, Chopinova 10, Praha 2, 120 00
Pro mimopražské možnost přespat ve studiu, zázemí k dispozici (2x WC, sprchy, kuchyňka)

 

LEKTOR

Lukáš Karas a Gabriela Mrláková


CENA

– 3500 Kč/os


PŘIHLÁŠENÍ

Místo na kurzu máte rezervované po zaslání mailu na terapiekaras@gmail.com a úhradě zálohy 3500 Kč převodem na účet 1140250022/3030.
Do textu pro příjemce prosím zadejte "Matka a Otec v nitru". Do mailu napište své jméno a příjmení (případně telefonní číslo) a datum odeslání zálohy. Po zaslání mailu budete zapsáni do seznamu účastníků. Platba je vratná v plné výši do 2 týdnů před zahájením kurzu, do 1 týdne před zahájením storno 50%, poté je záloha nevratná, neseženete-li náhradníka. Platba v hotovosti na místě je možná pouze po předchozí domluvě.
Pro případné dotazy pište nebo volejte na číslo +420 704 615 216

319732139_691278875909118_1666532747302278271_n.jpg

Zrcadla duše : Online kurz hlubinné psychologie - 7.  2.  2024  -  5.  6.  2024
 

Drazí přátelé,
srdečně vás zvu na kurz hlubinné psychologie. Kurz je vhodný pro zájemce o výklad snů, pohádek, mýtů, pro ty, kteří touží poodhalit bohatství a šíři duše. Kurz je koncipován pro začátečníky i pokročilé, pro milovníky jungiánské psychologie a archetypální psychologie J. Hillmana.

 

Kurz tvoří 18 večerů. V průběhu kurzu budeme studovat jednotlivé archetypy, přičemž návaznost večerů symbolicky opíše život a duševní zrání jedince. Díky tomu pochopíme výzvy a potřeby určitých životních období, abychom se hlouběji seznámili s fenomény nevědomí. To vše si budeme vysvětlovat na příkladu filmů, mýtů, snů a pohádek.

Kurz bude probíhat od 7. února pravidelně jednou týdně. Setkávat se budeme každou středu online prostřednictvím aplikace hangouts od 19:00 do 21:00.

Kurzem vás provede Lukáš Karas - terapeut, přednášející a lektor

kurzů Práce se sny, přednáškového cyklu Duše a řecké mýty.
 

Psýché může pozorovat jen psýché, a tak každá výpověď o duši je "jakoby". Nevědomí opisujeme, kroužíme v alegoriích, vykládáme sny a mytické příběhy. Vždy pracujeme s obrazy, které psýché sama nabízí. Některé obrazy jsou osobní, jiné kolektivní, tedy všem lidem společné. To jsou archetypální obrazy, které tvoří součást toho, co islámští mystici nazývají Alam al-Mithal. V této sféře nacházíme archetypy jako Velké obrazy zavěšené v zrcadle. Jsou to obrazy duše, v nichž se psýché zhlíží a poznává, obrazy vypovídající o netušených kořenech vědomí a lidské existence. V kurzu budeme pracovat s archetypálními obrazy jako se zrcadly duše. Vystavíme osmnáct zrcadel (18. tarot Luny) tak, abychom z povrchu každodennosti vedli světlo poznání na smělé cestě do hlubin duševních skutečností.

______________________________________
 

Program kurzu:

1. večer: Jungova mapa duše

2. večer: Archetyp Matky

3. večer: Archetyp Otce

4. večer: Jáský komplex - dětství a stvoření světa

5. večer: Archetyp hrdiny a hrdinská cesta

6. večer: Héraklova cesta - Individuační proces

7. večer: Komplexy

8. večer: Mateřský komplex - Attis a Kronos

9. večer: Otcovský komplex - Medúsa a Athéna

10. večer: Persona a stín - doktora Jekyll a pan Hyde

11. večer: Temná noc duše

12. večer: Sestup k bohyni - Iniciace ženy

13. večer Archetyp trickstera

14. večer: Archetyp animy

15. večer: Archetyp anima

16. večer: Archetyp smyslu / moudrého starce

17. večer: Archetyp dítěte

18. večer: Bytostné Já a Duše a kosmos

______________________________________
 

Kurzem vás provede Lukáš Karas - Terapeut & Práce se sny

Lukáš Karas se dlouhodobě zajímá o mytologii, hlubinnou psychologii, umění a pohádky. Ve svých přednáškách propojuje poznatky z těchto různorodých oblastí, aby vykreslil mapu vnitřní skutečnosti. Toto poznání zúročuje při práci se sny. Lukáš Karas začínal před 14 lety jako dobrovolník v centru pro drogově závislé, zde ho formovala Franklova logoterapie. Později se seznámil s psychologií C. G. Junga, transpersonální psychologií a studiem mimořádných stavů vědomí. Lukáš Karas vede pětiměsíční kurz hlubinné psychologie Zrcadla duše a organizuje přednáškový projekt Anima Mundi zaměřený na integrální vědy a změnu paradigmatu.
 

Lukáš Karas nevystupuje jako klasický akreditovaný psychoterapeut, ale jako průvodce při blahodárné a velmi efektivní terapeutické práci se sny. Terapeutickou praxi, kterou provozuje a nabízí, chápe jako komplexní péči o duši. K té využívá poznatky z mnoha oblastí současné psychologie. Prostřednictvím této práce klienta vede k intimnímu setkání s vlastní podstatou, k laskavějšímu životu sledujícímu individuační tendence a momentální růstový potenciál.

______________________________________

Cena kurzu:

9000Kč za osobu
 

Přihlášky, platba, storno:

Místo na kurzu máte rezervované po zaslání mailu na terapiekaras@gmail.com

a úhradě zálohy 3000 Kč převodem na účet 1140250022/3030.

Do textu pro příjemce prosím zadejte "Zrcadla duše". V mailu zašlete své jméno a přijmení (případně telefonní číslo) a datum odeslání zálohy. Po zaslání mailu budete zapsáni do seznamu účastníků. Záloha je vratná v plné výši do 2 týdnů před zahájením kurzu, do 1 týdne před zahájením storno 50%, poté je záloha nevratná, neseženete-li náhradníka. Zbývající částka bude doplacena na místě.

Pro případné dotazy pište nebo volejte na číslo +420 704 615 216

319732139_691278875909118_1666532747302278271_n.jpg

Zrcadla duše : Kurz hlubinné psychologie  -   8.  2.  2024  -  6.  6.  2024
 

Drazí přátelé,
srdečně vás zvu na kurz hlubinné psychologie. Kurz je vhodný pro zájemce o výklad snů, pohádek, mýtů, pro ty, kteří touží poodhalit bohatství a šíři duše. Kurz je koncipován pro začátečníky i pokročilé, pro milovníky jungiánské psychologie a archetypální psychologie J. Hillmana.

 

Kurz tvoří 18 večerů. V průběhu kurzu budeme studovat jednotlivé archetypy, přičemž návaznost večerů symbolicky opíše život a duševní zrání jedince. Díky tomu pochopíme výzvy a potřeby určitých životních období, abychom se hlouběji seznámili s fenomény nevědomí. To vše si budeme vysvětlovat na příkladu filmů, mýtů, snů a pohádek.

Kurz bude probíhat od 8. února pravidelně jednou týdně. Setkávat se budeme každý čtvrtek na adrese Malá Štěpánská 5. Praha 2 od 19:00 do 21:00.

Kurzem vás provede Lukáš Karas - terapeut, přednášející a lektor

kurzů Práce se sny, přednáškového cyklu Duše a řecké mýty.
 

Psýché může pozorovat jen psýché, a tak každá výpověď o duši je "jakoby". Nevědomí opisujeme, kroužíme v alegoriích, vykládáme sny a mytické příběhy. Vždy pracujeme s obrazy, které psýché sama nabízí. Některé obrazy jsou osobní, jiné kolektivní, tedy všem lidem společné. To jsou archetypální obrazy, které tvoří součást toho, co islámští mystici nazývají Alam al-Mithal. V této sféře nacházíme archetypy jako Velké obrazy zavěšené v zrcadle. Jsou to obrazy duše, v nichž se psýché zhlíží a poznává, obrazy vypovídající o netušených kořenech vědomí a lidské existence. V kurzu budeme pracovat s archetypálními obrazy jako se zrcadly duše. Vystavíme osmnáct zrcadel (18. tarot Luny) tak, abychom z povrchu každodennosti vedli světlo poznání na smělé cestě do hlubin duševních skutečností.

______________________________________
 

Program kurzu:

1. večer: Jungova mapa duše

2. večer: Archetyp Matky

3. večer: Archetyp Otce

4. večer: Jáský komplex - dětství a stvoření světa

5. večer: Archetyp hrdiny a hrdinská cesta

6. večer: Héraklova cesta - Individuační proces

7. večer: Komplexy

8. večer: Mateřský komplex - Attis a Kronos

9. večer: Otcovský komplex - Medúsa a Athéna

10. večer: Persona a stín - doktora Jekyll a pan Hyde

11. večer: Temná noc duše

12. večer: Sestup k bohyni - Iniciace ženy

13. večer Archetyp trickstera

14. večer: Archetyp animy

15. večer: Archetyp anima

16. večer: Archetyp smyslu / moudrého starce

17. večer: Archetyp dítěte

18. večer: Bytostné Já a Duše a kosmos

______________________________________
 

Kurzem vás provede Lukáš Karas - Terapeut & Práce se sny

Lukáš Karas se dlouhodobě zajímá o mytologii, hlubinnou psychologii, umění a pohádky. Ve svých přednáškách propojuje poznatky z těchto různorodých oblastí, aby vykreslil mapu vnitřní skutečnosti. Toto poznání zúročuje při práci se sny. Lukáš Karas začínal před 14 lety jako dobrovolník v centru pro drogově závislé, zde ho formovala Franklova logoterapie. Později se seznámil s psychologií C. G. Junga, transpersonální psychologií a studiem mimořádných stavů vědomí. Lukáš Karas vede pětiměsíční kurz hlubinné psychologie Zrcadla duše a organizuje přednáškový projekt Anima Mundi zaměřený na integrální vědy a změnu paradigmatu.
 

Lukáš Karas nevystupuje jako klasický akreditovaný psychoterapeut, ale jako průvodce při blahodárné a velmi efektivní terapeutické práci se sny. Terapeutickou praxi, kterou provozuje a nabízí, chápe jako komplexní péči o duši. K té využívá poznatky z mnoha oblastí současné psychologie. Prostřednictvím této práce klienta vede k intimnímu setkání s vlastní podstatou, k laskavějšímu životu sledujícímu individuační tendence a momentální růstový potenciál.

______________________________________

Cena kurzu:

9000Kč za osobu

Přihlášky, platba, storno:

Místo na kurzu máte rezervované po zaslání mailu na terapiekaras@gmail.com

a úhradě zálohy 3000 Kč převodem na účet 1140250022/3030.

Do textu pro příjemce prosím zadejte "Zrcadla duše". V mailu zašlete své jméno a přijmení (případně telefonní číslo) a datum odeslání zálohy. Po zaslání mailu budete zapsáni do seznamu účastníků. Záloha je vratná v plné výši do 2 týdnů před zahájením kurzu, do 1 týdne před zahájením storno 50%, poté je záloha nevratná, neseženete-li náhradníka. Zbývající částka bude doplacena na místě.

Pro případné dotazy pište nebo volejte na číslo +420 704 615 216

Práce se sny - Soukromý online kurz 
 

Drazí přátelé,
nabízím soukromé hodiny kurzu Práce se sny.

V rámci soukromého kurzu se budeme setkávat pravidelně jednou týdně po dobu čtyř měsíců. Budeme pracovat se sny, porozumíme jejich významu, poodhalíme skrytý život duše a podpoříme osobní růst. Abychom získali hlubší vhled do podstaty snů, vezmeme si na pomoc psychologický rozbor pohádek a studium mytologie. Součástí semináře bude úvod do jungovské analytické psychologie a transpersonální psychologie. Perspektivou hlubinné psychologie pak osvětlíme vztah šamanismu a snů, přiblížíme si práci se sny v tibetském buddhismu a dotkneme se psychomagie Alejandra Jodorowského. 
 

Cena kurzu:
8200 Kč za osobu

Přihláška a platba:
Soukromý kurz si můžete objednat na mailu terapiekaras@gmail.com. 
Zde se společně dohodneme na termínech setkávání a dalších podmínkách.
Úhradu kurzu uskutečníte převodem 8200Kč na účet 1140250022/3030. Do textu pro příjemce prosím zadejte "Kurz práce se sny". Pro případné dotazy pište nebo volejte na číslo 704 615 216
Děkuji a těším se na Vás!
Lukáš Karas

______________________________________

Sny jsou královskou cestou k duši.
Vydat se na cestu k duši znamená vykročit vstříc nevědomí a osobnímu růstu.
Nejen, že nám sny ukazují naše momentální psychické rozpoložení, ale také promlouvají mytologickým jazykem, alegorickými obrazy, aby skrze jinotajný příběh poukázaly na vývojové tendence duše. Psychický růst C. G. Jung nazýval individuací, a jak se tento významný švýcarský psycholog domníval, lze jej odhalit dlouhodobým pozorováním snů. Kam tento individuační proces vede? Jung učil, že individuace vrcholí v psychické celosti, tedy v plném uskutečnění lidského potenciálu.


 

Program kurzu:

1 hodina – Sny a naši předci
2 hodina – Bytostné Já
3 hodina – Archetypy
4 hodina – Komplexy
5 hodina - Energetika duše
6 hodina – Persona a stín
7 hodina – Anima
8 hodina – Animus
9 hodina – Archetyp dítěte
10 hodina – Zvířata ve snech
11 hodina – Otcovský komplex u žen
12 hodina – Mateřský komplex u mužů
13 hodina - Coex systémy a bazální perinatální matrice
14 hodina – Tibetská jóga snů a spánku
15 hodina – Psychomagie
16 hodina – Práce se sny a šamanismus

bottom of page