Vyhledat
  • Lukáš Karas

Magie slova


Podíváme-li se na tarotovou kartu mág Aleistera Crowleye, všimneme si, že hlavní postava balancuje na vlně. Tato vlna je vlnou energie, energie života, psychické energie či schopenhauerovské vůle. Takový mág představuje pozorujícího ducha, odpoutané ego, které chápe. Pochopilo či uchopilo daný stav věcí, má znalost a skrze tuto znalost usměrňuje tok energie. Jak píše Robert Moore, připomíná operátora hydroelektrárny sledující ciferník přístrojů a monitory počítačů a podle různých hodnot rozhoduje, kolik vody vypustí či ponechá.

Mág tedy balancuje na vlně energie. Avšak s čím žongluje? Žongluje s nástroji komunikace. Tento mág jednoduše vládne slovem. Co znamená slovo? Už první civilizace, které vynalezly písmo, vnímaly blízký vztah mezi slovem a magií. Hieroglyfy, sanskrt, runy a či biblické jazyky reflektují pradávnou víru ve slovo jakožto tvůrčí moc. Janovo evangelium začíná: "Na počátku bylo slovo, to slovo bylo u Boha, to slovo bylo Bůh." Slovo vyšlo od Boha, Slovo bylo Bůh, tedy jakýmsi duchem vznášejícím se na hlubinou vod. Pradávné vody představují oceán chaosu, chaotickou a nespoutanou energii potenciality. Před stvořením světa panuje stav virtuality a to, co ustanoví realitu / skutečnost/, je božská moc slova. Logos, jakožto božský zákon stvoření, moc, která krotí síly chaosu a převádí je v řád. Proto bylo třeba, v sumerském mýtu, zabít chaotickou bytost Tiámat, obří hadí samici, a z jejího roztrhaného těla ustanovit řád světa. Ten, kdo takový čin vykonal, byl Marduk. Ne jinak je tomu v hinduismu, kde posvátné slabiky sansktru představují pranavy, prazvuky, jakési metafyzické tvůrčí síly. Je zajímavé, že mantry, jakožto zvukové posvátné formule, mají svůj přímý protějšek v jantrách, ve vizuálním znázornění manter. Vidíme tedy, že zvuk a tvar se přímo doplňují. Podobně i v kabale nebo v magii run se věří, že každé slovo či písmeno odpovídá jednomu konkrétnímu stavu ontologické skutečnosti. Tedy kvalitě bytí.

Pak není magické zaříkávání nic jiného než přepis základního kódu stvoření či přímá manipulace se zdrojovým kódem.

Takže zde máme vlnu energie a magii slov. Mezi nimi stojí pozorující duch mající znalost stavu věcí. Tak nějak pracujeme se sny. Skrze rozbor snu pozorujeme proud psychické energie, chápeme, jaká je její hybnost a víme, k čemu entelechicky cílí. Protože každá psychická energie ústí do klidového stavu. Pokud pochopíme, kudy libido teče, pak stačí jen nasednout a nechat se vést. Přirozeně jsme vyhmátli tep života a splýváme. To je jedna strana mince, ta druhá spočívá v osedlání psychických sil a ve vědomém zacházení s nimi tak, aby došly svého uskutečnění v bodu, k němuž přirozeně směřují.


Řecké slovo kybernētikós, „týkající se kormidla, řízení“ či kybernáō, „kormidluji, řídím“ dalo vzniknout dnešnímu označení kybernetika. Právě kybernetika je čistokrevná magie dnešního vědeckotechnického věku. Stejně jako dřívější mág nahlížející logos stvoření, dnešní vědec analyzuje základní jazyk života, aby v genetické manipulaci hnětl temnou hmotu dle magického algoritmu. Stejně jako dnes programujeme počítačový software, přeprogramováváme i software přírody a vnucujeme jí tak vlastní vůli. Zcela přiznaně prohlašujeme, že se jedná o genetickou Manipulaci.


Stejně jako tajuplný mág tarotové karty jednáme občas každý. Už malé dítě ví, jak slovem aktivovat vůli rodičů a kanalizovat ji směrem pro něj žádoucím. Ne jinak je tomu u zdatného manipulátora. Ten za pomoci slov skrývá vlastní záměr a využívá vůle druhého ve svůj prospěch.


Slovo manipulace je odvozeno od slova ruka (z latinského výrazu manus, tj. ruka nebo uchopit)

A právě ruka je atribut moci krále. Na příkladu velkých řečníků a politických vůdců dvacátého století plně pochopíme, jakou magii má slovo. Ať se podíváme na Martina Luthera Kinga nebo Winstona Churchilla, o kterém se říkalo, že mobilizoval anglický jazyk a poslal ho do války, znovu vidíme tentýž archetypální vzorec krále, který slovem spoutává moře chaosu a tvoří řád světa. Slovo jako zákon stvoření.

Jak King, Churchill,tak i Hitler měli jedno společné; zcela bezchybně navnímali chaotický tok kolektivní psychické energie a skrze slovo jej spoutali a určili mu jeho vybití.

Toto je magie slova.

110 zobrazení

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše